Download  Print this page

Instalacja - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Instalacja

6
Instalacja
186
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Przed zainstalowaniem urządzenia należy zawsze wyjąć z gniazdka przewód
PRZESTROGA
zasilania oraz inne przewody.
Urządzenie SISTORE AX8/AX16 zostało zaprojektowane do współpracy z różnym
sprzętem. Podstawowy system składa się z kamery wideo i monitora syste-
mowego.
Patrz dysk CD z instrukcją użytkownika gdzie znajdują się szczegółowe informacje
o instalowaniu każdego rodzaju sprzętu.
Fig. 1
Panel tylny SISTORE AX16
Krok 1:
Video In: Podłącz kamery (do 8/16) do wejść BNC kamer. Jeżeli potrzebne jest
zamknięcie obwodu, podłącz wyjście kamery do drugiego źródła (drugie złącze
BNC).
Krok 2:
Video Out: Podłącz monitor do wyjścia composite video, aby uzyskać wyświetlanie
i odtwarzanie wieloekranowe.
Krok 3:
Złącze zasilania: Podłącz zasilanie do urządzenia.
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: