Download  Print this page

Provoz; Zapnutí; Příkazy Pro Přehrávání - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

7

Provoz

7.1
Zapnutí
7.2
Příkazy pro přehrávání
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Jednotka SISTORE AX8/AX16 je provozuschopná přibližně za 60 sekund od
připojení napájecího kabelu do systému. Jednotku SISTORE AX8/AX16 lze
vypnout výběrem možnosti Shutdown (Vypnout) v systémové nabídce. Před
vypnutím se ujistěte, zda chcete digitální videorekordér opravdu vypnout. Jednotka
neobsahuje žádný vypínač.
Fig. 2
Přední panel jednotky SISTORE AX16
Režimy zobrazení
Stiskem číselného tlačítka požadované kamery zobrazíte obraz požadované
kamery; opakovaným stiskem tlačítka
formáty zobrazení: 4 × 4, 3 × 3, 2 × 2 a PIP.
Záznam
Jakmile nainstalujete systém podle pokynů uvedených v uživatelské příručce, je
připraven k nahrávání. Na předním panelu není žádné tlačítko nahrávání pro
spuštění nahrávání. Jednotka SISTORE AX8/16 spustí nahrávání obrazu podle
plánu nakonfigurovaného uživatelem nebo na základě externích a interních
událostí, jako jsou vstupy alarmu, detekce pohybu nebo události aktivované
textem.
Tlačítka Camera (Kamera) (1 až 16)
Stiskem tlačítek jednotlivých kamer zobrazíte vybranou kameru na celou
obrazovku. Tlačítka 1 až 9 slouží i k zadávání hesel.
Tlačítko Zoom/PTZ (Zvětšit/Soukromá zóna)
Stiskem tlačítka
Zoom/PTZ
obrazovce.
Display (Zobrazení)
(Zvětšit/Soukromá zóna) zvětšíte aktuální obraz na
Provoz
přepínáte mezi různými
12.2008
171
CS

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: