Download  Print this page

Användning; Slå På Strömmen - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

7
Användning
7.1
Slå på strömmen
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
SISTORE AX8/AX16 är klar för drift cirka 60 sekunder efter att systemet anslutits
till elnätet. Du kan stänga av SISTORE AX8/AX16 genom att välja System
Shutdown på skärmen Quick Setup eller Normal Setup. När du stänger av DVR-
enheten måste du bekräfta att du vill stänga av den, och ett administratörslösenord
måste anges. Enheten har ingen på/av-knapp.
Fig. 2
SISTORE AX16 frontpanel
Visningslägen
Tryck på knappen med kamerans nummer för att visa önskad kamerabild. Tryck
upprepade gånger på knappen
4x4, 3x3, 2x2 eller PIP.
Inspelning
När du installerat systemet enligt anvisningarna i användarhandboken, är den klar
att spela in. Det finns ingen knapp på frontpanelen för att initiera videoinspelning.
SISTORE AX8/16 spelar in video enligt det schema användaren gjort upp, eller
utifrån externa eller interna händelser så som inkommande larm eller att rörelse
detekterats eller text-in-händelser.
för att växla mellan olika visningsformat:
Visning
Användning
139
SV
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: