Download  Print this page

Kurulum; Servis Ve Bakım - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Güvenlik
1.2.2

Kurulum

1.2.3
Servis ve bakım
198
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Uygun olmayan konumlara kurulum yapılması sebebiyle meydana gelen
zarar
Üreticinin tavsiye ettiği çevresel koşullara uyulmalıdır (bkz. Bölüm: 3: Teknik
Veriler).
Cihazı güçlü elektromanyetik radyasyon kaynaklarının yakınında çalıştırmayın.
Cihazı tozlu alanlarda çalıştırmayın.
Cihaz sadece kapalı alanlarda kullanılmalıdır.
Cihazı mekanik titreşime veya darbeye maruz bırakmayın.
Cihazı nemden koruyun.
Mekanik yüklenme sebebiyle meydana gelebilecek kablo zararı
Kabloların gerili, bükülü ya da zarar görmüş olmadıklarından emin olun.
Havalandırma yetersizliği sonucu cihazın zarar görmesi
Cihazın havalandırma kapaklarını engellemeyin ya da örtmeyin.
Birkaç cihazı birbiri üstüne yığmayın ve cihazın üzerine hiçbir şey koymayın.
Yanlış bağlantı sebebiyle meydana gelebilecek elektrik çarpma tehlikesi
Cihazı yalnızca ülkenizde onaylanan ve ulusal standartlara uyan güç kaynağı
kablosuna bağlı olarak kullanın.
Bu ürün Norveç'te bulunan 230 Volt'luk fazdan faza voltajlı TN güç sistemleri ve
IT güç sistemleri için tasarlanmıştır. Cihazı başka herhangi bir IT güç sistemine
bağlamayın.
Aşırı gerilim sebebiyle cihazın zarar görmesi
Cihazı sadece belirtilen voltaj değerine sahip güç kaynaklarına bağlayın. Voltaj
beslemesi gereksinimleri ürün etiketinde bulunabilir (bkz. Bölüm 3: Teknik
Veriler).
Bakım sırasında ortaya çıkabilecek elektrik çarpması tehlikesi
Bakım işlemini gerçekleştirmeden önce her zaman güç kablosunu ve diğer
kabloları ana güç kaynağından çıkartın.
Cihazın temizlenmesi sırasında ortaya çıkabilecek elektrik çarpması tehlikesi
Temizlemeden önce cihazın şebeke bağlantısını kesin.
Alkol, tuz ruhu ya da amonyak içeren sıvı temizlik malzemeleri ya da spreyler
kullanmayın.
TR
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: