Download  Print this page

Działanie; Włączanie Zasilania; Polecenia Odtwarzania - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

7
Działanie
7.1
Włączanie zasilania
7.2

Polecenia odtwarzania

Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Urządzenie SISTORE AX8/AX16 jest gotowe do pracy po upływie około 60 sekund
od momentu podłączenia kabla zasilania. Urządzenie SISTORE AX8/AX16 można
wyłączyć, wybierając z menu System opcję Shutdown (Wyłącz). Przy wyłączaniu
magnetowidu cyfrowego należy potwierdzić wyłączenie urządzenia. Urządzenie nie
ma wyłącznika.
Fig. 2
Panel przedni SISTORE AX16
Tryby wyświetlania
Aby obejrzeć obraz z żądanej kamery, naciśnij przycisk z odpowiednim numerem
kamery. Kolejne naciśnięcia przycisku
formatów wyświetlania: 4×4, 3×3, 2×2 i PIP.
Nagrywanie
Po zainstalowaniu systemu zgodnie z instrukcjami podanymi w Instrukcji użyt-
kownika urządzenie jest gotowe do nagrywania. Na panelu przednim nie ma przy-
cisku nagrywania inicjującego rejestrowanie materiału wideo. Urządzenie SIS-
TORE AX8/AX16 rozpocznie rejestrowanie zgodnie z harmonogramem ustalonym
przez użytkownika lub w reakcji na zdarzenia zewnętrzne lub wewnętrzne, takie jak
sygnał alarmu lub wykrycie ruchu bądź zdarzenia związane z wprowadzeniem tek-
stu.
Przyciski kamery (1 do 16)
Poszczególne przyciski kamery służą do wyświetlania obrazu z kolejnych kamer na
całym ekranie.
Przycisk Powiększenie/PTZ
Przycisk
Powiększenie/PTZ
na ekranie.
spowodują przełączanie różnych
Display
służy do podwójnego powiększania bieżącego obrazu
Działanie
187
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: