Download  Print this page

Etupaneelin Painikkeet Ja Merkkivalot - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

7.3

Etupaneelin painikkeet ja merkkivalot

Power (Virta)
HDD (Kiintolevy)
Alarm (Hälytys) -
merkkivalo
Network (Verkko) -
merkkivalo
Clip Copy
(Leikkeen
kopiointi) -
merkkivalo
Kamera
(1-16)
Zoom/PTZ-painike
Display/Spot
(Näyttö/spotti) -
painike
Group/Sequence
(Ryhmä/sekvenssi)
-painike
Menu/Cameo
(Valikko/cameo) -
painike
Panic (Hätä)
Clip Copy
(Leikkeen
kopiointi) -painike
Hälytys
Playback (Toisto) -
painike
Enter/Pause
(Enter/tauko) -
painike
Ylä- ja
alanuolipainikkeet
sekä vasen ja
oikea nuolipainike
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Power (Virta) -merkkivalo palaa, kun laite on päällä.
HDD (Kiintolevy) -merkkivalo vilkkuu, kun laite tallentaa videokuvaa kiintolevylle tai suorittaa hakua
kiintolevyltä.
Alarm Out (Hälytyslähtö) -merkkivalo palaa, kun hälytyslähtö tai sisäinen summeri on aktivoituna.
Network (Verkko) -merkkivalo palaa, kun laite on kytkettynä Ethernet-verkkoon.
Clip Copy (Leikkeen kopiointi) -merkkivalo palaa tallentimen kopioidessa leikettä.
Yksittäisen kameran kuvan voi näyttää koko näytössä painamalla sen kamerapainiketta. Lisäksi
painikkeita 1 - 9 käytetään salasanojen antamiseen.
PTZ-tilassa näytön kuvaa lähennetään painamalla painiketta 1 ja loitonnetaan painamalla painiketta 2,
tarkennusta siirretään lähelle painamalla painiketta 3 ja kauas painamalla painiketta 4,
esimääritykseen siirrytään painamalla painiketta 5 ja esimääritys tallennetaan painamalla painiketta 6.
Kun
-painiketta painetaan, järjestelmä siirtyy zoomaustilaan ja näyttöön tulee ruutu. Ruutua
Zoom/PTZ
voi siirtää kuvassa käyttämällä nuolipainikkeita. Ruudussa näkyvää kuvaa suurennetaan painamalla
Enter/Pause
-painiketta. PTZ-tilaan siirrytään pitämällä
sekunnin ajan.
(Näyttö/spotti) -painikkeella selataan eri näyttötiloja. Käytettävissä ovat seuraavat
Display/Spot
näyttötilat: PIP, 2x2, 3x3 ja 4x4. Pitämällä tätä painiketta painettuna vähintään kahden sekunnin ajan
voidaan vallita spottinäytössä näkyvät kamerat.
Tosiaikaisen kuvan näyttötilassa
seuraava kameraryhmä. Samalla näyttöön tulee sivun numero. Kun painiketta pidetään painettuna yli
kahden sekunnin ajan, tosiaikaiset kanavat näytetään vuorotellen.
Menu/Cameo
(Valikko/cameo) -painikkeella avataan Asetukset-näyttö. Asetukset-näytön käyttäminen
edellyttää valtuutetun käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista. Lisäksi tätä painiketta painamalla
voidaan sulkea nykyinen valikko ja Asetukset-näyttö. Toistotilassa tätä painiketta painamalla avataan
Etsi-valikko. Kun painiketta pidetään painettuna yli kahden sekunnin ajan, laite siirtyy cameo-tilaan.
(Hätä) -painiketta painettaessa aloitetaan kaikkien kamerakanavien tallennus ja näyttöön tulee
Panic
-merkki. Hätätallennus lopetetaan painamalla tätä painiketta uudelleen.
Videoleikkeitä voidaan kopioida painamalla
Hälytys
-painikkeella on kaksi toimintaa. Ensinnäkin sillä nollataan laitteen lähdöt, mukaan lukien
sisäinen summeri, hälytyksen yhteydessä. Toiseksi sitä painamalla voidaan tuoda näyttöön hälytysloki
tosiaikaisessa valvontatilassa, jos läsnä ei ole aktiivista hälytystä. Tämä toiminta voidaan suojata
salasanalla.
-painiketta painamalla siirrytään toistotilaan. Toistotila lopetetaan painamalla painiketta
Playback
uudelleen. Video asetetaan taukotilaan, kun siirrytään toistotilaan. Videokuvan toisto normaalilla
nopeudella käynnistetään painamalla oikeaa nuolipainiketta. Näyttöön on merkki , kun tallennin on
taukotilassa, ja näytössä on merkki , tallennin toistaa videokuvaa.
Tosiaikaisessa valvontatilassa nykyinen näyttö pysäytetään ja näyttöön tulee
videokuvan toisto pysäytetään painamalla tätä painiketta. Asetustilassa tällä painikkeella valitaan
korostettuna oleva kohde tai vahvistetaan annettu syöte.
Näillä painikkeilla liikutaan valikoissa ja käyttöliittymässä.
Ylä- ja alanuolipainikkeilla voidaan lisäksi muuttaa numeroarvoja korostamalla ensin valikossa näkyvä
numeroarvo. Sitten numeron arvoa suurennetaan ylänuolipainikkeella ja pienennetään
alanuolipainikkeella.
Vasenta ja oikeaa nuolipainiketta käytetään lisäksi kuvien toistamisessa toistotilassa. Videokuvan
toisto eteenpäin normaalilla nopeudella käynnistetään painamalla oikeaa nuolipainiketta. Toistonopeus
voidaan vaihtaa 2-, 3- tai 4-kertaiseksi painelemalla painiketta. Videokuvan toisto taaksepäin
normaalilla nopeudella käynnistetään painamalla vasenta nuolipainiketta. Toistonopeus taaksepäin
voidaan vaihtaa 2-, 3- tai 4-kertaiseksi painelemalla painiketta.
Zoom/PTZ
-painiketta painamalla voidaan vaihtaa näyttöön
Group/Sequence
Clip Copy
(Leikkeen kopiointi) -painiketta.
Käyttäminen
-painiketta painettuna yli kahden
-merkki. Toistotilassa
157
FI
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: