Download  Print this page

Instalace - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Instalace

6
Instalace
170
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Před zahájením instalace vždy odpojte napájecí kabel a další kabely od
VAROVÁNÍ
hlavního rozvodu elektrické energie.
Jednotka SISTORE AX8/AX16 je určena k propojení s řadou dalších zařízení.
Základní systém se skládá z videokamery a monitorovacího systému.
Informace o instalaci každého typu zařízení najdete v uživatelské příručce na disku
CD.
Fig. 1
Zadní panel jednotky SISTORE AX16
Krok 1:
Video In: Připojte kamery (až 8/16) ke vstupům kamery BNC. Pokud je potřebné
smyčkování, připojte výstup kamery k druhému zdroji (druhý BNC).
Krok 2:
Video Out a SVHS Out: Připojte monitor ke kompozitnímu video výstupu pro
zobrazení a přehrávání na více obrazovkách.
Krok 3:
Napájecí konektor: Zajišťuje napájení jednotky.
CS
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: