Download  Print this page

Systeem Instellen; Afvalverwijdering - Siemens SISTORE AX8 500/200 V3.6 Installation Instruction

Hide thumbs

Advertisement

Spot
Menu
Enter
Nood
Voeding
Netwerk
HDD
7.4

Systeem instellen

8

Afvalverwijdering

Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Als u op de toets
drukt, kunt u kiezen welke camera's u wilt weergeven op de vier
Spot
Spot-monitors. Nadat u de monitor hebt geselecteerd, kunt u kiezen of u die monitor een
enkele camera of alle camera's achter elkaar wilt laten weergeven. Met de infrarood
afstandsbediening kunt u direct naar de menu's van de monitors gaan. Bovendien wordt
deze toets gebruikt om de instellingen op te slaan in de PTZ-modus.
Als u op de toets
drukt, gaat u naar het scherm met instellingen. U dient hiervoor
Menu
te beschikken over een geldige gebruikersnaam en wachtwoord. U kunt met deze toets
ook het huidige menu of dialoogvenster sluiten. Als u tijdens het afspelen op de toets
drukt, opent u het menu Zoeken. In de modus Zoeken kunt u videobeelden kopiëren
door de toets ten minste twee seconden ingedrukt te houden. De toets wordt bovendien
ook gebruikt om een vooraf ingestelde weergave te laden in de PTZ-modus.
Met de toets Enter kunt u een gemarkeerd item selecteren of ingevoerde informatie in de
systeeminstellingen doorvoeren.
Als u op de toets
drukt, nemen alle camera's in de modus Nood op. Op het
Nood
beeldscherm verschijnt
. Als u nogmaals op de toets drukt, stopt de opname weer. De
sensor voor de infrarood afstandsbediening bevindt zich links onder de toets
dat de sensor niet wordt geblokkeerd, anders werkt de afstandsbediening niet goed.
Het voedingslampje brandt wanneer het apparaat is ingeschakeld.
Het netwerklampje knippert wanneer het apparaat via Ethernet is aangesloten op een
network.
Het HDD-lampje knippert wanneer de DVR bezig is met opnemen of met zoeken op de
harde schijf.
De toetsen op het voorpaneel worden gebruikt voor het programmeren en het
invoeren van opdrachten. Druk op de
wachtwoord op door het indrukken van de cameratoetsen met de gewenste cijfers
en sluit af met het indrukken van de Enter-toets. De gebruikershandleiding geeft
gedetailleerdere instructies voor het instellen. U vindt deze informatie op de CD of
in de toepassingenmap op de harde schijf van de PC (C:\SISTORE AX\...).
Instellingenmenu
Alle elektrische en elektronische apparatuur mag niet als ongesorteerd stedelijk afval
worden verwijderd, maar moet gescheiden worden ingezameld via de door de
(plaatselijke) overheid aangewezen inleverings- en inzamelsystemen.
Dit symbool (een doorgekruiste verrijdbare afvalbak) op het product geeft aan dat het
product onder de Europese Richtlijn 2002/96/EG valt.
De correcte verwijdering en gescheiden inzameling van uw oude apparatuur draagt bij
aan het voorkomen van mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu en de
gezondheid van de mens. Het is een eerste vereiste voor het hergebruiken en
recyclen van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. Neem voor meer
informatie over de juiste afvoer van oude apparatuur contact op met de plaatselijke
overheid, de plaatselijke gemeentereiniging of de winkelier bij wie u het product hebt
gekocht.
-toets in het voorpaneel en geef het
Menu
Afvalverwijdering
. Zorg
Nood
41
NL
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 500/200 V3.6

This manual also for:

Sistore ax16 500/200 v3.6

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: