Download  Print this page

Kurulum - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Kurulum

6
Kurulum
202
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Cihazı kurmadan önce her zaman güç kablosunu ve diğer kabloları ana güç
UYARI
kaynağından çıkartın.
SISTORE AX8/AX16 çeşitli cihazlarla birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Temel sistem bir video kamera ve sistem monitöründen oluşur.
Her ekipmanın ayrı kurulum bilgisi için Kullanım Kılavuzu CD'sine başvurun.
Fig. 1
SISTORE AX16 Arka Panel
1. Adım:
Video In (Video Girişi): Kameraları (en fazla 8/16 adet) kamera BNC girişlerine
bağlayın. Döngüye gerek varsa, kamera çıkışını ikinci kaynağa (ikinci BNC)
bağlayın.
2. Adım:
Video Out (Video Çıkışı) ve SVHS Out (SVHS Çıkışı): Çoklu ekran görüntüsü ve
kayıttan yürütme için monitörü kompozit bir video çıkışına bağlayın.
3. Adım:
Power Connector (Güç Konnektörü): Güç bağlantısını üniteye bağlayın.
TR
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: