Download  Print this page

Installation - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Installation

6
Installation
122
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Træk altid netledningen og andre ledninger ud af stikkontakten, inden enheden
ADVARSEL
installeres.
SISTORE AX8/AX16 er beregnet til at anvendes sammen med en række andre
produkter. Basissystemet består af et videokamera og en systemskærm.
Se cd'en med brugervejledningen, hvor du kan finde oplysninger om installation af
de forskellige typer udstyr.
Fig. 1
SISTORE AX16 – set bagfra
Trin 1:
Videoindgang: Tilslut kameraer (op til 8/16) til BNC-kameraindgangene. Hvis der
kræves looping, tilsluttes kameraudgangen til den anden kilde (anden BNC).
Trin 2:
Videoudgang: Tilslut en skærm til en komposit-videoudgang for at vise og afspille
på flere skærme.
Trin 3:
Strømindgang: Tilslut strøm til enheden.
DA
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: