Download  Print this page

Turvallisuus; Kohderyhmä; Työturvallisuus; Kuljettaminen - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

1

Turvallisuus

1.1
Kohderyhmä
1.2
Työturvallisuus
1.2.1

Kuljettaminen

Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Tämän asiakirjan ohjeet on tarkoitettu seuraavaan kohderyhmään kuuluville
henkilöille:
Kohderyhmä
Koulutus
Käyttöönottohenkilöstö
Rakennus- tai
sähkötekninen koulutus.
Luo yleiset turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä.
Säilytä tämä asiakirja myöhempää käyttöä varten.
Noudata kaikkia laitteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.
Toimita aina tämä asiakirja laitteen mukana.
Tuotteen toimitukseen sisältyvien ohjeiden lisäksi on noudatettava kaikkia
kansallisia tai paikallisia turvallisuusmääräyksiä, jotka koskevat kehittelyä,
suunnittelua, asennusta tai tuotteen hävittämistä.
Radiohäiriöt ympäristössä olevien muiden laitteiden kanssa
Tämä on luokan A laite. Tämä laite voi aiheuttaa radiohäiriöitä, jos se
asennetaan asuinkiinteistöön. Tässä tapauksessa käyttäjää suositellaan
suorittamaan tarpeelliset toimenpiteet häiriöiden poistamiseksi.
Vastuuvapautuslauseke
Älä liitä laitetta, jos se on vahingoittunut tai jos siitä puuttuu osia.
Laitetta ei saa muuttaa mitenkään, ellei valmistaja ole hyväksynyt kyseistä
muutosta.
Laitteessa saa käyttää vain valmistajan hyväksymiä varaosia ja tarvikkeita.
Kuljetusvauriot
Älä altista laitetta mekaanisille tärinöille tai iskuille.
Säilytä pakkausmateriaali myöhempää käyttöä varten.
Tehtävä
Tuotteen tila
Tuotteen
Tuotetta ei vielä ole
ensikäyttöönotto.
asennettu eikä sen
asetuksia ole
määritetty.
Turvallisuus
149
FI
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: