Download  Print this page

Avspelningskommandon - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Användning
7.2

Avspelningskommandon

140
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Kameraknappar (1 till 16)
Tryck på en kameraknapp för att visa motsvarande kameras bild på helskärm.
Knapp Zooma/PTZ
Tryck på knappen
Zoom/PTZ
Knappen Display
Den här knappen har två funktioner. För det första växlar den mellan
visningsformat. Tillgängliga format är 4x4, 3x3 och 2x2. För det andra kan du, om
du håller knappen nedtryckt minst 2 sekunder, välja vilka kameror som ska visas
på övervakningsskärmen.
Knappen Group/Sequence
När du trycker på knappen
kameragruppen till nästa och skärmen visar sidnumret.
Knappen Menu/Cameo
Tryck på knappen
Menu/Cameo
minst 2 sekunder för att gå till miniatyrläge. Den aktiva miniatyren är markerad med
en gul ram kring videon. Du kan växla aktiv miniatyr med hjälp av pilknapparna.
När du trycker på knappen för önskad kamera på den aktiva miniatyren, ändras
miniatyren så att den videobilden från den valda kameran visas. Tryck på knappen
för att lämna läget med aktiva miniatyrer. Du kan också lämna läget
Enter/Pause
med aktiva miniatyrer genom att välja Group Edit i miniatyrens meny, som visas
när du trycker på knappen
Knappen Playback
Tryck på avspelningsknappen
knappen igen för att avsluta avspelningsläget. Videovisningen pausas när du
aktiverar avspelningsläge. Tryck på högerpilknappen för att visa video med normal
hastighet igen. visas på skärmen när DVR-enheten är i pausläge och
enheten spelar av video.
Knappen Enter/Paus
Tryck på knappen
Enter/Pause
skärmen .
Pilknappar upp, ned, vänster och höger
Pilknapparna upp och ned används för att ändra siffror. Markera ett tal i menyn och
öka eller minska värdet.
Pilknapparna vänster och höger används för att spela av bilder i avspelningsläge.
Tryck på högerpil för att spela av video med normal hastighet, tryck igen för att
växla avspelningshastighet mellan 2x, 3x och 4x. Tryck på vänsterpil för att spela
av video bakåt med hög hastighet, tryck igen för att växla avspelningshastighet
mellan 2x, 3x och x4.
för att zooma in den aktuella bilden 2x på skärmen.
växlar skärmen från den aktuella
Group/Sequence
för att visa sökmenyn. Håll knappen nedtryckt
.
Menu/Cameo
för att aktivera avspelningsläge. Tryck på
Playback
för att pausa videovisningen. I pausläge visar
när
SV
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: