Download  Print this page

Käyttäminen; Virran Kytkeminen Päälle; Toistokomennot - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

7
Käyttäminen
7.1
Virran kytkeminen päälle
7.2

Toistokomennot

Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
SISTORE AX8/AX16 on toimintavalmis noin 60 sekunnin kuluttua virtajohdon
kytkemisen jälkeen. SISTORE AX8/AX16 -laitteen virta katkaistaan valitsemalla
Järjestelmä-valikosta Sammuta. Digitaalisen videotallentimen sammuttaminen
pitää vahvistaa erikseen. Laitteessa ei ole virtakytkintä.
Fig. 2
SISTORE AX16 -laitteen etupaneeli
Näyttötilat
Tuo haluamasi kameran kuva näyttöön painamalla kyseisen kameran
numeropainiketta. Painelemalla
seuraavia näyttötiloja: 4x4, 3x3, 2x2 ja PIP.
Tallennus
Järjestelmä on käyttövalmis, kun se on asennettu noudattamalla käyttöoppaan
ohjeita. Etupaneelissa ei ole tallennuspainiketta, jolla videokuvan tallentamisen voi
aloittaa. SISTORE AX8/16 aloittaa tallentaa videokuvaa käyttäjän määrittämän
ajastuksen mukaan sekä ulkoisten ja sisäisten tapahtumien, kuten hälytystulo-,
liikkeentunnistus- tai tekstitulotapahtumien, yhteydessä.
Kamerapainikkeet (1 - 16)
Yksittäisen kameran kuvan voi näyttää koko näytössä painamalla sen
kamerapainiketta.
Zoom/PTZ-painike
-painiketta painamalla voidaan lähentää näytössä oleva kuva
Zoom/PTZ
kaksinkertaiseksi.
-painiketta voit selata ja valita käyttöön
Näyttö
Käyttäminen
155
FI
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: