Download  Print this page

Asentaminen; Huolto Ja Kunnossapito - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Turvallisuus
1.2.2

Asentaminen

1.2.3

Huolto ja kunnossapito

150
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Sopimattomasta asennuspaikasta johtuvat vauriot
Noudata valmistajan suosituksia käyttöympäristöstä (katso kohta 3: Tekniset
tiedot).
Älä käytä laitetta voimakkaita magneettikenttiä muodostavien laitteiden
läheisyydessä.
Älä käytä laitetta pölyisessä ympäristössä.
Laitetta saa käyttää vain sisätiloissa.
Älä altista laitetta mekaanisille tärinöille tai iskuille.
Suojaa laite kosteudelta.
Mekaanisen kuorman aiheuttamat kaapelivauriot
Varmista, että kaapeleihin ei kohdistu rasitusta ja etteivät ne ole vääntyneitä tai
vaurioituneita.
Ilmanvaihdon estymisen aiheuttamat laitevauriot
Älä tuki tai peitä laitteen ilmanvaihtoaukkoja.
Älä pinoa useita laitteita päällekkäin tai aseta mitään esineitä laitteen päälle.
Virheellisen kytkennän aiheuttama sähköiskuvaara
Käytä laitteessa vain sen käyttömaassa hyväksyttyä virtakaapelia, joka täyttää
paikalliset vaatimukset.
Tämä laite on tarkoitettu TN-virransyöttöjärjestelmiin ja Norjassa IT-
virransyöttöjärjestelmiin, joissa vaiheesta-vaiheeseen-jännite on 230 volttia. Älä
kytke laitetta mihinkään muuhun IT-virransyöttöjärjestelmään.
Ylijännitteen aiheuttamat laitevauriot
Kytke laite vain sen nimellisjännitettä vastaavaan virtalähteeseen.
Jännitevaatimukset on merkitty laitteen arvokilpeen (katso kohta 3: Tekniset
tiedot).
Kunnossapitotoimiin liittyvä sähköiskuvaara
Irrota aina virtakaapeli ja muut kaapelit virtalähteestä ennen huolto- ja
kunnossapitotoimien aloittamista.
Laitteen puhdistamiseen liittyvä sähköiskuvaara
Kytke laite irti virtalähteestä ennen sen puhdistamista.
Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita tai -suihkeita, jotka sisältävät alkoholia
tai ammoniakkia.
FI
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: