Download  Print this page

Sistem Kurulumu; Bertaraf Etme - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Bertaraf Etme

7.4

Sistem kurulumu

8
Bertaraf Etme
206
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Sistem komutlarını girmek ve programlama yapmak için ön panel düğmeleri
kullanılır. Ön panelde bulunan
(Kamera) rakam düğmelerine basarak şifreyi girin; ardından
düğmesine basın. Kurulum talimatları ile ilgili detaylı bilgi için Kullanım Kılavuzuna
bakın. İlgili belgeler CD'de ya da bilgisayarınızın sabit sürücündeki (C:\SISTORE
AX\...) uygulama klasöründedir.
Kurulum menüsü
Tüm elektrikli ve elektronik ürünlerinin devlet ya da yerel yetkililer tarafından tayin
edilen belirli toplama tesisleri aracılığıyla belediyeye ait atık sisteminden farklı bir
alana bertaraf edilmesi gerekir.
Ürün üzerindeki bu üzeri çizili tekerlekli çöp kutusu sembolü ürünün Avrupa Yönergesi
2002/96/EC kapsamında olduğu anlamına gelir.
Eski cihazınızın doğru şekilde bertaraf edilmesi ve ayrı olarak toplanması çevre ve
insan sağlığıyla ilgili olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır. Bu,
kullanılmış elektrikli ve elektronik ekipmanların yeniden kullanılması ve geri dönüşümü
için bir ön koşuldur. Eski cihazınızın bertaraf edilmesine ilişkin daha ayrıntılı bilgi için
lütfen belediye yetkili birimine, atık hizmetleri dairesine veya ürünü satın aldığınız
mağazaya danışın.
düğmesine basın ve uygun Camera
Menu/Cameo
Enter/Pause
TR
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

   Related Content for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: