Download  Print this page

Betekenis Van De Aanwijzing; Betekenis Van De Gevarensymbolen; Richtlijnen En Normen - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

1.3

Betekenis van de aanwijzing

1.4

Betekenis van de gevarensymbolen

2

Richtlijnen en normen

Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
De ernst van een gevaar wordt aangeduid met de volgende geschreven
aanwijzingen.
Aanwijzing
Soort gevaar
WAARSCHUWING
Risico op minder tot gemiddeld ernstig lichamelijk letsel of schade aan
eigendommen.
De aard van het gevaar wordt aangeduid met pictogrammen.
Waarschuwing voor gevaar
Dit product voldoet aan de eisen van de volgende Europese richtlijnen. De EU-
verklaring van overeenstemming is door de verantwoordelijke instanties op te
vragen bij:
Siemens Building Technologies
Fire & Security Products GmbH & Co. oHG
76181 Karlsruhe
Duitsland
EU-richtlijn 2004/108/EC betreffende elektromagnetische compatibiliteit
Conformiteit met de Europese Richtlijn 2004/108/EC is aangetoond door naleving
van de volgende normen:
Storingsinvloed:
EN 61000-6-4
EN 55022 Klasse A
Storingsweerstand:
EN 50130-4
EU-richtlijn 2006/95/EEC 'Laagspanningsrichtlijn'
Tests volgens de onderstaande normen hebben aangetoond dat het product
voldoet aan Europese Richtlijn 2006/95/EEC:
Veiligheid:
EN 60950-1
Richtlijnen en normen
39
NL
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: