Download  Print this page

Znaczenie Słów Ostrzegawczych; Znaczenie Symboli Ostrzegawczych; Zalecenia Oraz Normy - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

1.3
Znaczenie słów ostrzegawczych
1.4

Znaczenie symboli ostrzegawczych

2

Zalecenia oraz normy

Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Do określenia poziomu zagrożenia użyto następujących pisanych słów
ostrzegawczych.
Słowo
Rodzaj zagrożenia
ostrzegawcze
PRZESTROGA
Niebezpieczeństwo lekkiego lub średniego uszkodzenia ciała albo uszkodzenia
mienia.
Rodzaj ostrzeżenia zawarty został na ikonie symbolu.
Ostrzeżenie o zagrożeniu
Stwierdzono zgodność urządzenia z zakresami wymagań następujących Dyrektyw
WE: Deklaracja zgodności UE jest dostępna dla odpowiedzialnych agencji pod
adresem:
Siemens Building Technologies
Fire & Security Products GmbH & Co. oHG
76181 Karlsruhe
Niemcy
Dyrektywa Europejska 2004/108/WE "Kompatybilność elektromagnetyczna"
Zgodność z Dyrektywą Europejską 2004/108/WE uzyskano poprzez
przeprowadzenie testów zgodnie z następującymi normami:
Emitowane zakłócenia:
Odporność na zakłócenia:
Dyrektywa Europejska 2006/95/WE "Dyrektywa niskonapięciowa"
Zgodność z Dyrektywą Europejską 2006/95/WE uzyskano poprzez
przeprowadzenie testów zgodnie z następującą normą:
Bezpieczeństwo:
EN 61000-6-4
EN 55022 Klasa A
EN 50130-4
EN 60950-1
Zalecenia oraz normy
183
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: