Download  Print this page

Yazılı Uyarı Notlarının Anlamı; Tehlike Işaretlerinin Anlamları; Yönergeler Ve Standartlar - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

1.3
Yazılı uyarı notlarının anlamı
1.4
Tehlike işaretlerinin anlamları
2
Yönergeler ve standartlar
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Tehlikenin ciddiyeti aşağıda yazılan uyarı notlarıyla ifade edilmiştir.
Uyarı sözcüğü
Risk türü
UYARI
Ürünün hasar görmesi ya da ufak yaralanma riski var.
Tehlikenin yapısı simgelerle gösterilir.
Tehlike uyarısı
Bu ürün aşağıda belirtilen Avrupa yönergelerine ait gereksinimleri karşılar. Sorumlu
kuruluşlara yönelik AB uygunluk deklarasyonu şu adresten temin edilebilir:
Siemens Building Technologies
Fire & Security Products GmbH & Co. oHG
76181 Karlsruhe
Almanya
Avrupa Yönergesi 2004/108/EC "Elektromanyetik Uyumluluk"
Avrupa Yönergesi 2004/108/EC'ye uygunluk aşağıdaki standartlara uygun testlerin
yürütülmesiyle kanıtlanmıştır:
Yayılan parazit:
EN 61000-6-4
EN 55022 A Sınıfı
Parazit direnci:
EN 50130-4
Avrupa Yönergesi 2006/95/EEC "Düşük Voltaj Yönergesi"
Avrupa Yönergesi 2006/95/EEC'ye uygunluk aşağıdaki standartlara uygun testlerin
yürütülmesiyle kanıtlanmıştır:
Güvenlik:
EN 60950-1
Yönergeler ve standartlar
199
TR
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: