Download  Print this page

Význam Písemných Upozornění; Význam Symbolů Nebezpečnosti; Směrnice A Normy - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

1.3
Význam písemných upozornění
1.4
Význam symbolů nebezpečnosti
2
Směrnice a normy
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Vážnost rizika je indikována následujícími písemnými upozorněními:
Signální slovo
Typ rizika
VAROVÁNÍ
Nebezpečí lehčího tělesného poranění nebo škod na majetku.
Povaha rizika je indikována ikonami.
Výstraha nebezpečí
Tento produkt vyhovuje požadavkům následujících evropských směrnic:
Prohlášení o shodě se směrnicemi EU je odpovědným orgánům k dispozici u
společnosti:
Siemens Building Technologies
Fire & Security Products GmbH & Co. oHG
76181 Karlsruhe
Německo
Evropská směrnice 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě
Shoda s evropskou směrnicí 2004/108/ES byla potvrzena testováním podle
následujících norem:
Vyzařované
EN 61000-6-4
interference:
EN 55022 Class A
Odolnost vůči rušení:
EN 50130-4
Evropská směrnice 2006/95/EHS o nízkém napětí
Shoda se směrnicí EU 2006/95/EHS byla prokázána testy podle následující normy:
Bezpečnost:
EN 60950-1
Směrnice a normy
167
CS
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: