Download  Print this page

Betydningen Af Advarsler; Betydningen Af Faresymboler; Retningslinjer Og Standarder - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

1.3

Betydningen af advarsler

1.4

Betydningen af faresymboler

2

Retningslinjer og standarder

Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
En farekildes sværhedsgrad er angivet af følgende advarsler.
Signalord
Faretype
ADVARSEL
Der er risiko for mindre personskade og beskadigelse af objekter.
Farekildens type er angivet ved hjælp af symboler.
Advarsel mod en farekilde
Prduktet opfylder kravene følgende EU-direktiver. EU-
overensstemmelseserklæringen kan rekvireres fra:
Siemens Building Technologies
Fire & Security Products GmbH & Co. oHG
76181 Karlsruhe
Tyskland
EU-direktiv 2004/108/EC om elektromagnetisk kompatibilitet
Overensstemmelse med EU-direktiv 2004/108/EC påvises ved overensstemmelse
med følgende standarder:
Udsendt interferens:
Modstand mod interferens:
EU-direktiv 2006/95/EC "lavspændingsdirektiv"
Overholdelse af EU-direktiv 2006/95/EC er påvist ved testning i henhold til
følgende standard:
Sikkerhed:
EN 61000-6-4
EN 55022 klasse A
EN 50130-4
EN 60950-1
Retningslinjer og standarder
12.2008
119
DA

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: