Download  Print this page

Varningsordens Betydelse; Varningssymbolernas Betydelse; Eu-direktiv - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

1.3
Varningsordens betydels
1.4

Varningssymbolernas betydelse

2

EU-direktiv

Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Risker markeras och graderas med hjälp av varningsorden nedan.
Varningsord
Riskbeskrivning
FÖRSIKTIGHET
Det finns risk för mindre eller medelstora person- eller egendomsskador.
Riskens art anges med symboler.
Riskvarning
Den här produkten uppfyller kraven enligt nedanstående EU-direktiv. EU-intyg om
överensstämmelse finns tillgängligt för berörda parter vid:
Siemens Building Technologies
Fire & Security Products GmbH & Co. oHG
76181 Karlsruhe
Tyskland
EU-direktivet 2004/108/EG "Elektromagnetisk överensstämmelse"
Att produkten uppfyller EU-direktiv 2004/108/EG har kontrollerats genom test enligt
standarderna nedan:
Avgiven strålning:
EN 61000-6-4
EN 55022 klass A
Störningsmotstånd:
EN 50130-4
EU-direktivet 2006/95/EG "Lågspänningsdirektivet"
Att produkten uppfyller EU-direktiv 2006/95/EG har kontrollerats genom test enligt
standarderna nedan:
Säkerhet:
EN 60950-1
EU-direktiv
135
SV
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: