Download  Print this page

Betjening; Tilslutning Af Strøm; Afspilningskommandoer - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

7

Betjening

7.1
Tilslutning af strøm
7.2

Afspilningskommandoer

Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
SISTORE AX8/AX16 kan betjenes ca. 60 sekunder, efter at netledningen er
tilsluttet systemet. SISTORE AX8/AX16 kan afbrydes ved at vælge Shutdown
(nedlukning) i menuen System. Når den digitale videooptager lukkes ned, skal du
bekræfte, at du vil lukke enheden ned. Der findes ikke nogen tænd/sluk-knap.
Fig. 2
SISTORE AX16 – set forfra
Visningstilstande
Tryk på nummerknappen for det ønskede kamera for at få vist det ønskede
kamerabillede, og tryk på knappen
forskellige visningsformater: 4x4, 3x3, 2x2 og PIP (Picture-In-Picture).
Optagelse
Når du har installeret systemet i overensstemmelse med instruktionerne i
brugervejledningen, er du klar til at optage. Der er ikke nogen optagelsesknap på
frontpanelet til at starte optagelse af video med. SISTORE AX8/16 begynder at
optage video efter den plan, som brugeren har konfigureret, og efter eksterne og
interne hændelser, f.eks. aktivering af alarm, bevægelsesregistrering eller
indtastning af tekst.
Kameraknapper (1 til 16)
Ved at trykke på de enkelte kameraknapper, vises det valgte kamera på hele
skærmen.
Knappen Zoom/PTZ
Hvis du trykker på knappen
billede, der er vist på skærmen.
flere gange for at skifte mellem de
Skærm
, zoomes der to gange ind eller ud på det
Zoom/PTZ
Betjening
123
DA
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: