Download  Print this page

Installatie; Service En Onderhoud - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Veiligheid
1.2.2

Installatie

1.2.3

Service en onderhoud

38
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Beschadiging als gevolg van een ongeschikte montageplaats
De door de fabrikant aanbevolen omgevingsomstandigheden moeten in acht
worden genomen. Zie paragraaf 3: Technische gegevens.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van bronnen met een sterke
elektromagnetische straling.
Gebruik het apparaat niet in een stoffige omgeving.
Het apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.
Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
Bescherm het apparaat tegen vocht.
Beschadiging van de kabels als gevolg van mechanische belasting
Zorg ervoor dat de kabels niet te strak staan, verbogen zijn of beschadigd zijn.
Beschadiging van het apparaat door te weinig ventilatie
Zorg ervoor dat ventilatieopeningen van het apparaat niet worden geblokkeerd
of afgedekt.
Stapel meerdere apparaten niet op elkaar en plaats geen voorwerpen op het
apparaat.
Gevaar van elektrische schok door verkeerde aansluiting
Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met een voor uw land
goedgekeurde voedingskabel die aan de nationale normen voldoet.
Dit product is ontworpen voor TN-elektriciteitssystemen en voor IT-
elektriciteitssystemen in Noorwegen met 230 V driehoeksspanning. Sluit het
apparaat niet aan op andersoortige IT-elektriciteitssystemen.
Beschadiging van het apparaat als gevolg van een te hoge spanning
Sluit het apparaat alleen aan op voedingsbronnen met de opgegeven spanning.
De spanningsvoorschriften vindt u op de voedingsadapter (zie paragraaf 3:
Technische gegevens).
Gevaar voor een elektrische schok tijdens onderhoud
Trek altijd de voedingskabel en andere kabels uit het stopcontact voordat u
onderhoud uitvoert.
Gevaar voor een elektrische schok tijdens het schoonmaken van het
apparaat
Koppel het apparaat altijd los van de voeding voordat u het schoonmaakt.
Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of spuitbussen die alcohol,
spiritus of ammoniak bevatten.
NL
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: