Download  Print this page

Sikkerhed; Målgruppe; Oplysninger Om Arbejdssikkerhed; Transport - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

1

Sikkerhed

1.1
Målgruppe
1.2

Oplysninger om arbejdssikkerhed

1.2.1

Transport

Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
The i dette dokument er kun beregnet til følgende målgruppe:
Målgruppe
Forudsætning
Personale til driftsstart
Har teknisk uddannelse
til bygnings- eller
elektriske installationer.
Læs de generelle sikkerhedsforanstaltninger, inden enheden tages i brug.
Opbevar dette dokument til fremtidig reference.
Overhold alle advarsler og instruktioner, der er angivet på enheden.
Videregiv altid dette dokument sammen med enheden.
Foruden instruktionerne i produktdokumentationen skal alle nationale eller lokale
sikkerhedsstandarder, der gælder for udvikling, design, installation, betjening
eller bortskaffelse af et produkt overholdes.
Radiointerferens med andre enheder i omgivelserne
Dette er en Klasse A enhed. Dette udstyr kan forårsage radiointerferens i et
beboet miljø, i hvilket tilfælde det kan kræves af brugeren at tage egnede
foranstaltninger til at rette interferensen.
Erstatningsansvar
Tilslut ikke enheden, hvis den er beskadiget eller der mangler nogle dele.
Foretag ikke ændringer eller modifikationer på enheden, medmindre de er
godkendt af producenten.
Brug kun reservedele og tilbehør, der er godkendt af producenten.
Transportskader
Udsæt ikke enheden for mekaniske vibrationer eller stød.
Gem emballagen til eventuel fremtidig transport.
Aktivitet
Udstyrets
beskaffenhed
Idriftsætter produktet for
Produktet er ikke
første gang.
installeret og
konfigureret endnu.
Sikkerhed
117
DA
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: