Download  Print this page

Varoitustekstien Merkitys; Vaaramerkintöjen Merkitys; Direktiivit Ja Standardit - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

1.3

Varoitustekstien merkitys

1.4
Vaaramerkintöjen merkitys
2

Direktiivit ja standardit

Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Vaaran vakavuus ilmaistaan seuraavilla varoitusteksteillä.
Varoitusteksti
Vaaran tyyppi
VAROITUS
Lievän vammautumisen ja omaisuuden vahingoittumisen vaara.
Vaaran luonne ilmaistaan symbolimerkinnöillä.
Varoitus vaarasta
Tämä tuote täyttää seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräykset. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana siitä vastuussa olevista
toimipaikoista osoitteessa:
Siemens Building Technologies
Fire & Security Products GmbH & Co. oHG
76181 Karlsruhe
Saksa
EU-direktiivi 2004/108/EY "Sähkömagneettinen yhteensopivuus"
EU-direktiivin 2004/108/EY mukaisuus on osoitettu testeillä seuraavien standardien
mukaisesti:
Häiriönpäästöt:
EN 61000-6-4
EN 55022 luokka A
Häiriönsieto:
EN 50130-4
EU-direktiivi 2006/95/EEC "Pienjännitedirektiivi"
EU-direktiivin 2006/95/ETY mukaisuus on osoitettu testeillä seuraavien
standardien mukaisesti:
Turvallisuus:
EN 60950-1
Direktiivit ja standardit
151
FI
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: