Download  Print this page

Działanie; Włączanie Zasilania; Polecenia Odtwarzania - Siemens SISTORE AX8 500/200 V3.6 Installation Instruction

Hide thumbs

Advertisement

7
Działanie
7.1
Włączanie zasilania
7.2

Polecenia odtwarzania

Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Urządzenie SISTORE AX8/AX16 jest gotowe do pracy po upływie około 60 sekund
od momentu podłączenia kabla zasilania. Urządzenie SISTORE AX8/AX16 można
wyłączyć, wybierając z menu System opcję Shutdown (Wyłącz). Przy wyłączaniu
magnetowidu cyfrowego należy potwierdzić wyłączenie urządzenia. Urządzenie nie
ma wyłącznika.
Fig. 2
Panel przedni SISTORE AX16
Tryby wyświetlania
Aby obejrzeć obraz z żądanej kamery, naciśnij przycisk z odpowiednim numerem
kamery. Kolejne naciśnięcia przycisku
formatów wyświetlania: 4×4, 3×3, 2×2 i PIP.
Nagrywanie
Po zainstalowaniu systemu zgodnie z instrukcjami podanymi w Instrukcji
użytkownika urządzenie jest gotowe do nagrywania. Na panelu przednim nie ma
przycisku nagrywania inicjującego rejestrowanie materiału wideo. Urządzenie
SISTORE AX8/AX16 rozpocznie rejestrowanie zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez użytkownika lub w reakcji na zdarzenia zewnętrzne lub
wewnętrzne, takie jak sygnał alarmu lub wykrycie ruchu bądź zdarzenia związane
z wprowadzeniem tekstu.
Przyciski kamer (od 1 do 16)
Naciśnięcie pojedynczego przycisku kamery powoduje wyświetlenie na pełnym
ekranie obrazu z tej kamery. Przyciski od 1 do 9 służą również do wprowadzania
haseł.
Przycisk Display
Przycisk
służy do przełączania między różnymi trybami wyświetlania.
Display
Dostępne formaty: 4x4, 3x3, 2x2 i PIP (nie wszystkie formaty są dostępne w
przypadku modelu 8-kanałowego). Przycisk służy również do uzyskiwania
powiększenia w trybie PTZ.
spowodują przełączanie różnych
Display
Działanie
167
PL
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 500/200 V3.6

This manual also for:

Sistore ax16 500/200 v3.6

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: