Download  Print this page

Provoz; Zapnutí - Siemens SISTORE AX4 Lite 250/100 V2.0 User Manual

Digital video recorder sistore ax4 lite 250/100.
Hide thumbs

Advertisement

7

Provoz

7.1
Zapnutí
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Krok 2:
Video Out: Připojte monitor ke kompozitnímu video výstupu pro zobrazení a
přehrávání na více obrazovkách. Zařízení je vybaveno standardním konektorem
VGA, a proto lze jako hlavní monitor použít standardní počítačový monitor multi-
sync.
Krok 3:
Napájecí konektor: Zajišťuje napájení jednotky.
Jednotka SISTORE AX4 Lite je provozuschopná přibližně za 60 sekund od
připojení napájecího kabelu do systému. Jednotku SISTORE AX4 Lite lze vypnout
výběrem možnosti Shutdown (Vypnout) v systémové nabídce. Před vypnutím se
ujistěte, zda chcete digitální videorekordér opravdu vypnout. Jednotka neobsahuje
žádný vypínač.
Fig. 2
Přední panel
LED kontrolka napájení
Kontrolka výstupního poplachu
Tlačítko Kamera
Tlačítko Panika
Tlačítko Menu
Šipky nahoru
Režimy zobrazení
Stiskem číselného tlačítka požadované kamery zobrazíte obraz požadované
kamery; dalším stiskem tlačítka kamery přepnete formát displeje do režimu čtverce
(2x2).
Záznam
Jakmile nainstalujete systém podle pokynů uvedených v uživatelské příručce, je
připraven k nahrávání. Na předním panelu není žádné tlačítko nahrávání pro
spuštění nahrávání. Jednotka SISTORE AX4 Lite spustí nahrávání obrazu podle
plánu nakonfigurovaného uživatelem nebo na základě externích a interních
událostí, jako jsou vstupy alarmu, detekce pohybu nebo události aktivované
textem.
LED kontrolka HDD
Port USB
Tlačítko Play/Clip
Tlačítko PTZ/Zoom (Zvětšit/Soukromá zóna)
Tlačítko Enter/Pozastavit
Provoz
11
CS
01.2009

Advertisement

Chapters

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: