Download  Print this page

Etupaneelin Painikkeet Ja Merkkivalot - Siemens SISTORE AX8 500/200 V3.6 Installation Instruction

Hide thumbs

Advertisement

Käyttäminen
7.3

Etupaneelin painikkeet ja merkkivalot

Kamera
(1-8/16)
PTZ
Sekvenssi
Seis
Hälytys
140
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Search (Haku) -painike
Tosiaikaisen kuvan näyttötilassa
siirtyä Triplex-tilaan.
RW (Taaksekelaus) -painike
-painiketta painamalla voidaan selata videokuvaa taaksepäin suurella
RW
nopeudella. Painiketta painelemalla toistonopeudeksi voidaan valita
. Toistonopeus ilmaistaan näytössä vastaavalla merkillä
Previous (Edellinen) -painike
(Edellinen) -painiketta painamalla voidaan tuoda näyttöön edellinen kuva.
Previous
Play/Pause (Toisto/tauko) -painike
Videokuvan toisto normaalinopeudella käynnistetään painamalla
(Toisto/tauko) -painiketta. Toistotilassa videokuvan toisto keskeytetään painamalla
tätä painiketta. Videokuvan toiston aikana näytössä on merkki . Näytössä on
merkki taukotilan aikana.
Next (Seuraava) -painike
(Seuraava) -painiketta painamalla voidaan tuoda näyttöön seuraava kuva.
Next
FF (Eteenkelaus) -painike
-painiketta painamalla voidaan selata videokuvaa eteenpäin suurella
FF
nopeudella. Painiketta painelemalla toistonopeudeksi voidaan valita
. Toistonopeus ilmaistaan näytössä vastaavalla merkillä
Zoom-painike
-painiketta painamalla voidaan lähentää näytössä olevaa kuvaa. Näyttöön
Zoom
tulee kuva kuvassa -ruutu, joka ilmaisee näytön suurennetun alueen. Ruutua voi
siirtää kuvassa käyttämällä nuolipainikkeita. Zoomaussuhteeksi voi valita 2-, 3- tai
4-kertaisen suurennuksen painelemalla Enter-painiketta.
Yksittäisen kameran kuvan voi näyttää koko näytössä painamalla sen kamerapainiketta. Lisäksi
painikkeita 1 - 9 käytetään salasanojen antamiseen.
-painiketta painamalla siirrytään PTZ (Pan/Tilt/Zoom) -tilaan, jossa voi ohjata asianmukaisesti
PTZ
määritettyjä kameroita.
Tosiaikaisen kuvan näyttötilassa
tosiaikainen kanava järjestyksessä. Kun käytössä on jokin moninäyttötiloista, tätä painiketta painamalla
voidaan ottaa käyttöön jompikumpi Sivu ja Cameo-sekvenssitiloista. Sivu-tilassa sekvenssissä
käytetään käyttäjän määrittämiä asetteluja (sivuja). Cameo-tilassa näytön oikeassa alalaidassa
vuorotellaan kameroiden tosiaikaista kuvaa. Sekvenssitila lopetetaan painamalla
Lisäksi tällä painiketta loitonnetaan kuvaa PTZ-tilassa.
-painiketta painettaessa tosiaikainen videokuvan toisto pysäytetään nykyiseen ruutuun.
Seis
Hakutilassa leike voidaan kopioida välittömästi pitämällä tätä painiketta painettuna yli kahden sekunnin
ajan. Lisäksi tällä painiketta otetaan käyttöön lähitarkennus PTZ-tilassa.
Hälytys
-painikkeella on kaksi toimintaa. Ensinnäkin sillä nollataan laitteen lähdöt, mukaan lukien
sisäinen summeri, hälytyksen yhteydessä. Toiseksi sitä painamalla voidaan tuoda näyttöön hälytysloki
tosiaikaisessa valvontatilassa, jos läsnä ei ole aktiivista hälytystä. Tämä toiminta voidaan suojata
salasanalla. Lisäksi tällä painiketta otetaan käyttöön kaukotarkennus PTZ-tilassa.
(Haku) -painiketta painamalla voidaan
Search
-painiketta painamalla voidaan tuoda näyttöön toinen
Sekvenssi
,
tai
,
tai
.
Play/Pause
,
tai
,
tai
.
-painiketta.
Sekvenssi
FI
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 500/200 V3.6

This manual also for:

Sistore ax16 500/200 v3.6

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: