Download  Print this page

Systeminställning; Avfallshantering - Siemens SISTORE AX8 500/200 V3.6 Installation Instruction

Hide thumbs

Advertisement

7.4
Systeminställning
8

Avfallshantering

Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Meny
Knappen
Meny
lösenord för att kunna öppna skärmen. Dessutom kan du använda knappen för att
stänga aktuell meny eller inställningsdialogruta. Om du trycker på knappen Meny i
avspelningsläget visas menyn Sök. I läget Sök kan du kopiera ett klipp genom att hålla
knappen nedtryckt i två sekunder eller längre. Knappen används dessutom för att visa
en förinställd vy i PTZ-läge.
Enter
Med knappen Enter väljer du ett markerat objekt eller slutför en inmatning under
systeminställning.
Panik
Tryck på knappen
på skärmen. Tryck på knappen igen för att stoppa panikinspelningen. Sensorn för
den infraröda fjärrkontrollen sitter precis nedtill till vänster om knappen
Kontrollera att inte sensorn är blockerad , för då fungerar inte fjärrkontrollen som den
ska.
Ström
Nätspänningsindikatorn lyser när enheten är på.
Nätverk
Nätverksindikatorn blinkar när enheten är nätverksansluten via Ethernet.
Hårddisk
Hårddisksindikatorn blinkar när DVR-enheten spelar in eller söker video på
hårddiskenheten.
Knapparna på frontpanelen används för att ge systemkommandon och för
programmering. Tryck på knappen
genom att trycka på motsvarande kameraknappar och sedan på knappen Enter.
Mer detaljerade installationsanvisningar finns i användarhandboken.
Dokumentationen finns på CD:n eller i programmappen på datorns hårddisk
(C:\SISTORE AX\...).
Setup Menu
Alla elektriska och elektroniska produkter ska avfallshanteras separat från det vanliga
hushållsavfallet, på uppsamlingsplatser godkända av lokala myndigheter.
Symbolen med en överkorsad soptunna på produkten anger att produkten omfattas av
Europeiska rådets direktiv 2002/96/EG.
Korrekt avfallshantering och avfallssortering av begagnad utrustning hjälper till att
förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljö och människors hälsa. Det är en
förutsättning för återvinning och återanvändning av begagnad elektrisk och elektronisk
utrustning. Mer detaljerad information om avfallshantering av begagnad utrustning kan
fås från kommunen, avfallsbolaget eller affären som sålt produkten.
öppnar inställningsskärmen. Du måste ange giltigt användarnamn och
för att starta en panikinspelning av alla kamerakanaler och visa
Panik
på frontpanelen och skriv in lösenordet
Meny
Avfallshantering
Panik
.
127
SV
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 500/200 V3.6

This manual also for:

Sistore ax16 500/200 v3.6

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: