Download  Print this page

Knapper Og Led'er På Frontpanelet - Siemens SISTORE AX8 500/200 V3.6 Installation Instruction

Hide thumbs

Advertisement

Betjening
7.3
Knapper og LED'er på frontpanelet
Kamera
(1-8/16)
PTZ
Sekvens
Frys
Alarm
112
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Knappen Søg
Hvis du trykker på knappen
Knappen RW (spol tilbage)
Hvis du trykker på knappen
trykker på knappen igen, skifter afspilningshastigheden mellem
Skærmen viser henholdsvis
Knappen Forrige
Hvis du trykker på knappen
Knappen Afspil/Pause
Hvis du trykker på knappen
Hvis du trykker på knappen i tilstanden Afspil, stopper videoen midlertidigt.
Skærmen viser , når der afspilles video på den digitale videooptager. Skærmen
viser , når enheden er i tilstanden Pause.
Knappen Næste
Hvis du trykker på knappen
Knappen FF (hurtig fremspoling)
Hvis du trykker på knappen
på knappen igen, skifter afspilningshastigheden mellem
viser henholdsvis
,
Knappen Zoom
Hvis du trykker på knappen
vist på skærmen. Der vises midlertidigt et PIP (Picture-In-Picture) med et
rektangel, der viser, hvilket område af skærmen der er forstørret. Du kan bruge
pilene til at flytte rektanglet til et andet område. Hvis du trykker på knappen Enter,
skifter zoomstørrelsen mellem 2x, 3x og 4x.
Ved at trykke på de enkelte kameraknapper, vises det valgte kamera på hele skærmen.
Knap 1 til 9 bruges også til at indtaste adgangskoder.
Hvis du trykker på
PTZ
-knappen, skiftes der til PTZ-tilstand (Pan/Tilt/Zoom), hvor du kan
styre korrekt konfigurerede kameraer.
Hvis du trykker på knappen
Sekvens
Hvis du trykker på denne knap, når du er i et af formaterne til multivisning, ordnes
kameraerne i to sekvenstilstande: "Page" og "Cameo". I tilstanden Page skifter den digitale
videooptager mellem brugerdefinerede skærmlayout (sider). I tilstanden Cameo vises
livekameraer sekventielt i den nederste, højre skærm. Hvis du trykker på knappen
i tilstanden Sekvens, afsluttes tilstanden Sekvens. Knappen bruges også til at zoome ud,
mens du er i PTZ-tilstand.
Hvis du trykker på knappen
Frys
kan klipkopiering foretages umiddelbart ved at trykke på og holde knappen nede i to eller
flere sekunder. Knappen bruges også til at nærfokusere i PTZ-tilstand.
Knappen
har to funktioner. For det første nulstiller den den digitale videooptagers
Alarm
udgange, herunder den indvendige summer, som aktiveres i forbindelse med en alarm. For
det andet viser knappen hændelsesloggen, hvis du er i liveovervågningstilstand,
medmindre en alarm er aktiveret. Denne handling kan beskyttes med brugeradgangskode.
Knappen bruges også til at fjernfokusere i PTZ-tilstand.
i livetilstand, skiftes der til Triplex-tilstand.
Søg
, afspilles videoen baglæns i høj hastighed. Hvis du
RW
,
og
.
, går du til den forrige side.
Forrige
, afspilles billeder ved normal hastighed.
Afspil/Pause
, går du til det næste billede.
Næste
spoles videoen frem i høj hastighed. Hvis du trykker
FF
og
.
, zoomes der ind eller ud på det billede, der er
Zoom
i livetilstand, vises en anden fuld livekanal sekventielt.
, fryses den aktuelt viste liveskærm. I tilstanden Search
,
og
.
,
og
. Skærmen
Sekvens
DA
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 500/200 V3.6

This manual also for:

Sistore ax16 500/200 v3.6

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: