Download Print this page

Upute Za Upotrebu - Kärcher Puzzi 300 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Hrvatski
ZA NAŠ OKOLIŠ
Zbrinjavanje materijala za
pakiranje
Kod raspakiravanja preostali
materijal za pakiranje ne bacati u
kućno smeće, već odložiti na
odgovarajuće mjesto za
zbrinjavanje.
Namjenska upotreba
• Uređaj za vlažno čišćenje tepiha i
kućnog tekstila
• Prema opisu i mjerama sigurnosti
navedenim.
♦ Svaka upotreba izvan ovoga
smatra se nenamjenskom. Za
ovako nastale štete prodavač ne
daje jamstvo; rizik snosi sam
korisnik.
Primijeniti sredstvo za čišćenje
• Ni u kojem slučaju puniti
sredstvom za otapanje (benzinom,
acetonom, razrjeđivačem, i sl.)!
• Izbjegavati kontakt s očima i
kožom
• Obratiti pažnju na upute za
rukovanje proizvođača sredstva za
čišćenje
Kärcher nudi ispitan, individualan
program sredstava za čišćenje.
Vaš dobavljač će Vas rado
savjetovati.
Puzzi 300 / 300 S / 400

UPUTE ZA UPOTREBU

! Svježu vodu i sredstvo za čišćenje
dobro promiješati u čistom
spremniku
! Prašak sredstva za čišćenje
usipati u vodu i promiješati
♦ Obratiti pažnju na upute za
rukovanje proizvođača sredstva za
čišćenje
Uređaj napuniti s maksimalno 40 l
otopine sredstva za čišćenje
Uspostaviti strujni priključak
♦ Raditi samo s čistim rukama
♦ Priključni napon mora biti u skladu
s naponom navedenim na tipskoj
pločici
♦ Produžni kabel odmotati uvijek u
cjelosti
♦ Priključivati samo vodootporan
produžni kabel
♦ Produžni kabel ne smije ležati u
vodi
Priključne vrijednosti vidi u
"Tehnički podaci"
! Prekidace 1 i 2 postaviti na "0"
! Utaknuti mrežni utikač
Uključiti prekidač 1 (usisavanje)
Uključiti prekidač 2 (prskanje)
Za prikljucak dodatnih el. uredaja
predvidena je dodatna uticnica
(samo Puzzi 300 S / 400)
88

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kärcher Puzzi 300

This manual is also suitable for:

Puzzi 300 sPuzzi 400