Download Print this page

Gebruiksaanwijzing - Kärcher Puzzi 300 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Nederlands
VOOR ONS MILIEU
Weggooien van de verpakking
De verpakking die na het uitpakken
weggegooid moet worden niet met
het huisvuil meegeven maar bij het
speciale vuil doen.
Beoogd gebruik
• Natreinigingsapparaat voor tapijt
en huishoudelijk textiel
• Volgens de in deze handleiding
aangegeven beschrijvingen en
veiligheidsaanwijzingen.
♦ Elk daarboven uitgaand gebruik
geldt als niet volgens de
bestemming. Voor hieruit ontstane
schade neemt de fabrikant geen
verantwoording; het risico draagt
alleen de gebruiker.
Reinigingsmiddel gebruiken
• Nooit vullen met oplosmiddelen
(benzine, aceton, verdunner etc.)!
• Contact met ogen en huid
vermijden
• De aanwijzingen betreffende
veiligheid en gebruik van de
fabrikant van het reinigingsmiddel
opvolgen
Kärcher biedt een getest,
individueel
reinigingsmiddelprogramma aan.
Uw leverancier adviseert u graag.
Puzzi 300 / 300 S / 400

GEBRUIKSAANWIJZING

! Schoon water en reinigingsmiddel
in schone reservoirs goed mengen
! Reinigingsmiddel in poedervorm in
het water strooien en doorroeren
♦ De aanwijzingen betreffende
veiligheid en gebruik van de
fabrikant van het reinigingsmiddel
opvolgen
Apparaat met maximaal 40 l
reinigingsmiddeloplossing vullen
Stroomaansluiting aanleggen
♦ Alleen met droge handen werken
♦ De netspanning moet gelijk zijn
aan de spanning die wordt
aangegeven op het typeplaatje
♦ Verlengsnoer altijd helemaal
afrollen
♦ Alleen tegen spatwater beveiligde
verlengsnoeren aansluiten
♦ Verlengsnoer mag niet in het
water liggen
Zie voor aansluitwaarden
"Technische Gegevens"
! Schakelaars 1 en 2 op "0" zetten
! Stekker in contact steken
Schakelaar 1 (zuigen) inschakelen
Schakelaar 2 (sproeien) inschakelen
Voor de aansluiting van extra
elektrische apparaten is een extra
stopcontact beschikbaar
(alleen Puzzi 300 S / 400)
23

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kärcher Puzzi 300

This manual is also suitable for:

Puzzi 300 sPuzzi 400