Download Print this page

Kärcher Puzzi 300 Manual page 97

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Български
Почиствате
Задействате вентилната
ръкохватка (Puzzi 300 / 300 S)
Задействате вентилната
ръкохватка (Puzzi 400)
Разтвора на почистващото
средство се разпрашава и
едновременно всмуква.
Puzzi 300 / 300 S / 400
Прекарвате дърпайки през
почистващата повърхност в
припокриващи линии. Ако е
необходимо повтаряте.
Указание:
При пълен съд с мръсна вода се
прекъсва засмукания въздух чрез
механичния прекъсвач на
поплавъка.
! Изключвате превключвателите
за разпръскване и смукване
! Сваляте капака
! Изваждате съда за мръсна
вода (1) и изпразвате, или
изпразвате чрез изходния
маркуч (2)
Методи за почистване
Нормално замърсени килими
• Разпръсквате почистващия
разтвор и веднага смуквате
• Допълнителното смукване
съкращава времето за съхнене
Силно замърсени килими
• Само разпръсквате
почистващия разтвор
• 10-15 мин. изчаквате
• Смуквате
Почистване на тапицерия
• За почистване на тапицерия
поставете ръчна дюза
(принадлежност) вместо дюзата
за пода
• Използвайте също при
почистване на стълби, при
стенни килими или при
вътрешното пространство на
автомобили съответните
принадлежности
• При чувствителни материали
дозирайте по-малко почистващо
средство и пръскайте
повърхността на 200 мм
разстояние. Накрая само
смукване
97

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kärcher Puzzi 300

This manual is also suitable for:

Puzzi 300 sPuzzi 400