Download Print this page

Kärcher Puzzi 300 Manual page 45

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Norsk
Rengjøring
Ventilgrep betjenes
(Puzzi 300 / 300 S)
Ventilgrep betjenes (Puzzi 400)
Rengjøringsmiddeloppløsning
sprøytes på og suges inn samtidig.
Puzzi 300 / 300 S / 400
Gassvaskeren trekkes i baner som
overlapper hverandre over området
som skal rengjøres. Gjentas hvis
nødvendig.
Henvisning:
Når sølevanntanken er full avbrytes
sugeluften av den mekaniske
flottørbryteren.
! Bryter sprøyte og suge slås av
! Lokket tas av
! Sølevanntanken tas ut og
tømmes (1) eller tømmes via
tømmeslangen (2)
RENGJØRINGSMETODER
Normalt tilsmussete tepper
• Rengjøringsoppløsningen
sprøytes på og suges av med en
gang
• Våtsuging forkorter tørketiden
Sterkt tilsmussete tepper
• Det sprøytes bare på
rengjøringsoppløsning
• Det ventes i 10-15 min.
• Suge ut
Rengjøring av puter
• For rengjøring av puter benyttes
hånddysen (spesialutstyr)
istedenfor gulvdysen
• Det tilsvarende spesialutstyret
benyttes også på trapper, ved
veggtepper eller innvendig
rengjøring av biler
• Ved ømfintlige stoffer bør man
blande mindre rengjøringsmiddel i
vannet og sprøyte på flaten med
en avstand på ca. 200 mm. Suges
kun av etterpå
Skylle
• Resultatet blir ennå bedre når man
behandler flaten som skal
rengjøres en gang til med klart
vann
• Rester av rengjøringsmidler og
løsnet smuss skylles ut
45

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kärcher Puzzi 300

This manual is also suitable for:

Puzzi 300 sPuzzi 400