Download Print this page

Kärcher Puzzi 300 Manual page 65

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Slovensko
Cišcenje
Aktivirati ventilni rocaj
(Puzzi 300 / 300 S)
Aktivirati ventilni rocaj (Puzzi 400)
Raztopina cistilnega sredstva se
naprši in istocasno vsesa.
Puzzi 300 / 300 S / 400
Napravo v prekrivnih stezah vleci po
površini, ki je za ocistiti. Po potrebi
ponoviti.
Opomba:
Pri polni posodi za umazano vodo
se vsesavanje zraka prekine
avtomatsko z mehanicnim plavalnim
stikalom.
! Izkljuciti stikalo za pršenje in
sesanje
! Sneti pokrov
! Posodo za umazano vodo (1)
vzeti ven in izprazniti, ali pa jo
izprazniti skozi izpustno cev (2)
METODE CIŠCENJA
Normalno umazane preproge
• Cistilno raztopino napršiti in takoj
posesati
• Dodatno sesanje skrajša cas
sušenja
Zelo umazane preproge
• Cistilno raztopino le napršiti
• 10-15 Min. pocakati
• Odsesovanje
Cišcenje blazin
• Za cišcenje blazin namestiti rocno
šobo (poseben pribor) namesto
podne šobe
• Tudi na stopnicah, za stenske
preproge ali cišcenje notranjosti
motornih vozil uporabljati ustrezen
poseben pribor
• Za obcutljive tkanine uporabljati
manjšo dozo cistilnega sredstva in
površino napršiti z razdalje
ca. 200 mm. Potem le posesati
Splakovanje
• Boljši rezultat se doseze, ce se
površina, ki je za ocistiti, še enkrat
obdela s cisto vodo
• Izplaknejo se cistilna sredstva in
zmehcana umazanija
65

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kärcher Puzzi 300

This manual is also suitable for:

Puzzi 300 sPuzzi 400