Download Print this page

Kärcher Puzzi 300 Manual page 66

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Slovensko
Nasveti za delo
• Cim bolj obcutljiva preproga, tem
manjša doza cistilnega sredstva
• Preproga s hrbtom iz jute se pri
mokri obdelavi lahko skrci in
izgubi barvo
• Preproge z visokim florom najprej
prekrtaciti
• Cišcenje s toplo vodo (do
max. 50°C) je efektivnejše
• Zelo umazana mesta predhodno
napršiti
• Delati iz svetlobe v senco (od
okna proti vratam)
• Delati od ciste proti umazani
površini
• Po cišcenju preprogo obdelati s
Care Tex RM 762 (pribor).
• Hoditi šele po posušeni površini
• Pri šamponiranih preprogastih
talnih oblogah uporabljati
razpenilno sredstvo RM 761
(pribor).
Puzzi 300 / 300 S / 400
PO OBRATOVANJU
Odstaviti
! Neporabljeno cistilno tekocino s
sesalno cevjo posesati iz ohišja
! V ta namen sneti podno šobo in
sesalno cev drzati v zbiralniku
sveze vode . Vključiti stikalo
"sesati". Posesana cistilna
tekocina se zbira v posodi za
umazano vodo
! Izprazniti posodo za umazano
vodo
! Posodo za svezo vodo napolniti s
5l ciste vode
! Vkljuciti tipko za pršenje
! Aktivirati ventilni rocaj in napravo
izplakovati ca. 2 min.
! Napravo izkljuciti in potegniti ven
mrezno stikalo.
OŠETROVANIE A ÚDRŽBA
Pogodba o vzdrzevanju:
Za to napravo se s pristojnim
Kärcherovim pogodbenim trgovcem
lahko sklene pogodba o
vzdrzevanju.
! Sneti pokrov
Odviti plovec (1)
Ocistiti cedilo za puhke (2)
Ocistiti cedilo za svezo vodo (1)
Ocistiti plavalno stikalo (2)
(le Puzzi 400)
66

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kärcher Puzzi 300

This manual is also suitable for:

Puzzi 300 sPuzzi 400