Download Print this page

Kärcher Puzzi 300 Manual page 62

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Česky
Rady pro čistění
• Čím je koberec choulostivější, tím
menší množství čisticího
prostředku je třeba použít
• U koberců s jutovou nosnou
vrstvou může při mokrém čistění
dojít ke smrštění a vyblednutí
barev
• Koberce s vysokým vlasem
nedříve vykartáčujte
• Čistění s použitím teplé vody
(max. do 50 °C) je účinnější
• Silně znečistěná místa předběžně
nastříkejte
• Postupujte směrem od světla ke
stínu (od okna ke dveřím)
• Postupujte od více znečistěných
ploch k méně znečistěným
• Po vyčistění ošetřete koberec
přípravkem Care Tex RM 762
(v příslušenství).
• Po vyčistěných plochách se
pohybujte teprve po jejich řádném
vyschnutí
• U šampónovaných podlah
pokrytých koberci použijte
odpěňovací přípravek RM 761
(v příslušenství).
Puzzi 300 / 300 S / 400
PO POUŽITÍ
Vypnutí
! Nepoužitý roztok čisticího
prostředku odsajte z nádoby
pomocí odsávací hadice
! Za tím účelem odstraňte
podlahovou hubici a přidržte sací
hadici v nádobě na čistou vodu.
Zapněte spínač "Vysávání".
Nasátý roztok čisticího prostředku
se shromáždí v nádobě na
odpadní vodu
! Vyprázdněte nádobu na odpadní
vodu
! Nádobu na čistou vodu naplňte 5 l
čisté vody
! Zapněte spínač nastřikování
! Stiskněte tlačítko na držadle a
přístroj nechejte cca 2 min
proplachovat.
! Vypněte přístroj a vytáhněte ze
síťové zásuvky.
OŠETROVÁNÍ A ÚDRZBA
Smlouva o servisu:
S příslušným smluvním prodejcem
firmy Kärcher lze uzavřít smlouvu o
servisní údržbě přístroje.
! Odstraňte víko
Odšroubujte plovák (1)
Vyčistěte průtokové sítko (2)
Vyčistěte sítko na přívodu čisté
vody (1)
Vyčistěte spínač plováku (2)
(jen u Puzzi 400)
62

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kärcher Puzzi 300

This manual is also suitable for:

Puzzi 300 sPuzzi 400