Download Print this page

Tillbehör - Kärcher Puzzi 300 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Svenska
Rengöring
Dra i ventilhandtaget
(Puzzi 300 / 300 S)
Dra i ventilhandtaget (Puzzi 400)
Rengöringsmedelslösningen sprutas
på och sugs samtidigt upp.
Puzzi 300 / 300 S / 400
Kör över den yta som skall rengöras
i överlappande spår. Upprepa om så
behövs.
Anvisning:
När smutsvattenbehållaren är full
bryts sugluftflödet genom den
mekaniska nivåvippan.
! Slå ifrån brytaren "Sprutning –
Sugning"
! Ta av locket
! Ta ut smutsvattenbehållaren (1)
och töm den, eventuellt via
avloppsslangen (2)
RENGÖRINGSMETODER
Normalt smutsade mattor
• Spruta på rengöringslösningen
och sug omedelbart upp den
• Eftersugning förkortar torktiden
Starkt smutsade mattor
• Spruta bara på rengöringslösning
• Vänta 10-15 minuter
• Sug upp
Rengöring av möbelklädslar
• Vid rengöring av möbler skall
handmunstycke (extra tillbehör)
användas i stället för
golvmunstycket
• Också i trappor, på
väggbeklädnader och vid invändig
rengöring av bilar skall
vederbörande tillbehör användas
• Dosera mindre mängd av
rengöringsmedlet på ömtåliga
tyger och spruta ytan från cirka
200 mm avstånd. Sug sedan upp
medlet
Sköljning
• Om man ger den yta som rengörs
en ytterligare behandling med rent
vatten får man ett bättre resultat
• Rester av rengöringsmedlet och
av upplöst smuts sköljs då bort
49

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kärcher Puzzi 300

This manual is also suitable for:

Puzzi 300 sPuzzi 400