Download Print this page

Kärcher Puzzi 300 Manual page 64

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Slovensko
ZA NAŠE OKOLJE
Odstranjevanje embalaze
Embalazo po razpakiranju ne vrzite
v hišne odpadke, temvec jo oddajte
na ustreznih zbirališcih.
Namenska uporaba
• Naprava za mokro cišcenje
preprogaste talne obloge in hišne
tkanine
• Ustrezno v tem navodilu za
uporabo navedenim opisom in
varnostnih opozoril.
♦ Vsaka druga uporaba se šteje za
nenamensko. Za iz tega nastalo
škodo proizvajalec ne odgovarja;
riziko znaša le uporabnik.
Uporaba cistilnih sredstev
• V nobenem primeru ne polnite v
aparat topila
(benzin, aceton, redčilo, itd.)!
• Preprečite kontaktu izdelka s očmi
in kožo
• Upoštevati varnostna in ravnalna
navodila proizvajalca cistilnih
sredstev
Kärcher nudi preverjen,
individualen program cistilnih
sredstev.
Vaš prodajalec vam bo svetoval s
veseljem.
Puzzi 300 / 300 S / 400
NAVODILO ZA POSTREŽBO
! Svezo vodo in cistilna sredstva
dobro premešati v cisti posodi
! Praškasta cistilna sredstva vsuti v
vodo in umešati
♦ Upoštevati varnostna in ravnalna
navodila proizvajalca cistilnih
sredstev
Napravo napolniti z maximalno 40 l
raztopino cistilnega sredstva
Prikljuciti na tok
♦ Delajte samo z suhima rokama
♦ Napetost omrežja mora biti isto
kot napetost, navedena na
tipskem ščitku
♦ Podaljšek vedno popolnoma
odvite
♦ Priključujte samo podaljške
s zaščito proti brizgajoči vodi
♦ Podaljšek ne sme ležati v vodi
Prikljucne vrednosti glej "Tehnicni
podatki"
! Stikala 1 in 2 premakniti na "0"
! Vtaknite mrežni zatikač
Vkljuciti stikalo 1 (sesanje)
Vkljuciti stikalo 2 (prskanje)
Za prikljucitev dodatnih elektricnih
naprav obstaja dodatna vticnica
(le Puzzi 300 S / 400)
64

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kärcher Puzzi 300

This manual is also suitable for:

Puzzi 300 sPuzzi 400