Download Print this page

Kärcher Puzzi 300 Manual page 56

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Magyar
KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉBEN
A csomagolóanyag eltávolítása
A kicsomagolásnál a felhasznált
csomagolóanyagot nem a háztartási
szemétbe kell dobni, hanem a
megfelelő szemétgyűjtő helyre el
kell távolítani.
Rendeltetésszerű alkalmazás
• Nedves tisztítókészülék,
szőnyegpadlókhoz és a
háztartásban alkalmazott
textíliákhoz
• Ezen használati utasításban
megadott leírásnak és biztonsági
utasításoknak megfelelően.
♦ Minden ezen túlmenő alkalmazás
rendeltetésellenes alkalmazásnak
számít. Az ilyen alkalmazásokból
eredő károkért a gyártó nem vállal
felelősséget; a kockázatot egyedül
a felhasználó viseli.
A tisztítószer alkalmazása
• Semmiképpen oldószereket
(Benzin, Aceton, Hígító etc.)
betőlteni!
• A szemmel és bőrfelülettel való
kontaktust feltétlenül elkerülni
• A tisztítószer gyártójának
biztonsági- és kezelési
utasításaira ügyelni
Puzzi 300 / 300 S / 400
A Kärcher egy bevizsgált és
saját tisztítószer-választékot
kínál.
Az eladója szívesen látja el önt
tanácsokkal.
ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS
! A friss vizet és a tisztítószert a
tiszta tartályban jól össze kell
keverni
! A poralakú tisztítószert a vízbe
bele kell szórni, és el kell keverni
♦ A tisztítószer gyártójának
biztonsági- és kezelési
utasításaira ügyelni
A készülékbe maximum 40 l
tisztítószeres oldatot szabad tölteni
A készüléket az elektromos
hálózatra csatlakoztatni
♦ Csak száraz kezekkel dolgozni
♦ A bekötött feszültség egybe kell
essen a tipustáblán megadott
feszültséggel
♦ A hosszabbítókábeleket mindig
teljesen legombolyítani
♦ Csak fröccsenővizzel szemen
védett hosszabbítókábeleket
csatlakoztatni
♦ A hosszabbítókábelnek tilos
vízben feküdni
A csatlakoztatási adatokat lásd:
"Műszaki adatok"
! A 1 és 2 kapcsolót a(z) "0" állásra
kell állítani
! Hálózati dugót bedugni
A 1 kapcsolót (szívás) bekapcsolni
A 2 kapcsolót (permetezés)
bekapcsolni
A kiegészítő elektromos készülékek
csatlakoztatására egy külön
dugaszolóaljzat szolgál
(csak a Puzzi 300 S / 400-nél)
56

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kärcher Puzzi 300

This manual is also suitable for:

Puzzi 300 sPuzzi 400