Download Print this page

Kärcher Puzzi 300 Manual page 52

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Suomi
YMPÄRISTÖMME VUOKSI
Pakkausjätteiden hävitys
Pakkausjätteet eivät kuulu
kotitalousjätteeseen, vaan ne on
vietävä niille tarkoitettuihin
keräyspisteisiin.
Määräyksen mukainen käyttö
• Märkäpuhdistuslaite
kokolattiamatoille ja
kodintekstiileille
• Näiden käyttö- ja turvaohjeiden
mukaisesti.
♦ Kaikki muu käyttö on määräysten
vastaista. Tällaisista vahingoista
valmistaja ei vastaa, joten yksin
käyttäjä kantaa riskin.
Puhdistusaineen käyttäminen
• Älä missään tapauksessa kaada
säiliöön liuottimia (bensiiniä,
asetonia, ohentimia tms.)!
• Vältä aineiden joutumista silmiin
tai iholle
• Noudata puhdistusaineen
valmistajan turva- ja käyttöohjeita
Kärcherin
puhdistusaineohjelma on testattu
ja yksilöllinen.
Kauppiaasi antaa mielellään
neuvoja.
Puzzi 300 / 300 S / 400
KÄYTTÖOHJE
! Sekoita puhdas vesi ja pesuaine
puhtaassa astiassa hyvin
! Sirottele pesupulveri veteen ja
sekoita
♦ Noudata puhdistusaineen
valmistajan turva- ja käyttöohjeita
Laita koneeseen korkeintaan 40 l
pesuaineliuosta
Kytke virta
♦ Varmista, että kätesi ovat kuivat
♦ Verkkojännitteen on oltava sama
kuin tyyppikilvessä ilmoitettu
jännite
♦ Kelaa pidennyskaapeli aina
kokonaan
♦ Käytä ainoastaan roiskevedeltä
suojattua pidennyskaapelia
♦ Pidennyskaapeli ei saa olla
vedessä
Katso liitäntäarvot luvusta Tekniset
tiedot
! Säädä 1- ja 2-kytkimet
"0" asentoon
! Työnnä pistotulppa pistorasiaan
Kytke kytkin 1 (imu) päälle
Kytke kytkin 2 (suihku) päälle
Sähkökäyttöisiä lisälaitteita varten
on koneessa ylimääräinen pistorasia
(vain Puzzi 300 S / 400)
52

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kärcher Puzzi 300

This manual is also suitable for:

Puzzi 300 sPuzzi 400