Download Print this page

Kärcher Puzzi 300 Manual page 46

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Norsk
Tips for arbeidet
• Jo ømfintligere teppet er, desto
mindre må rengjøringsmidlet
doseres
• Tepper med underside av jute kan
krympe eller få pigmentblødning
hvis de behandles for vått
• Tepper med høy lo må først
børstes
• Rengjøring med varmt vann
(inntil maks. 50°C) er mer effektiv
• Sterkt tilsmussete steder må
sprøytes inn først
• Det arbeides fra lys til skygge
(fra vindu til dør)
• Det arbeides fra ren til skitten flate
• Etter rengjøring behandles teppet
med Care Tex RM 762 (tilbehør).
• Tre på rengjort flate først etter at
den er tørr igjen
• Ved sjamponerte vegg-til-vegg-
tepper benyttes skumdemperen
RM 761 (tilbehør).
Puzzi 300 / 300 S / 400
ETTER DRIFT
Utkopling
! Ikke brukt rengjøringsvæske
suges med sugeslange ut av
huset
! Dertil tas gulvdysen av og
sugeslangen holdes i
ferskvanntanken. Slå bryteren
"Suge" på. Avsuget
rengjøringsvæske samles i
sølevanntanken
! Sølevanntanken tømmes
! Ferskvanntank fylles med 5l klart
vann
! Tast sprøyte koples inn
! Ventilgrep betjenes og apparatet
gjennomspyles i ca. 2 min.
! Apparatet slås av og støpslet
trekkes ut av stikkontakten.
STELL OG VEDLIKEHOLD
Vedlikeholdsavtale:
Det er mulig å slutte en
vedlikeholdsavtale for dette
apparatet med Kärcher
forhandleren.
! Lokket tas av
Flottør (1) skrus av
Lofilter (2) rengjøres
Ferskvannsil (1) rengjøres
Flottørbryter (2) rengjøres
(kun Puzzi 400)
46

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kärcher Puzzi 300

This manual is also suitable for:

Puzzi 300 sPuzzi 400