Download  Print this page

N Avodila Za Nego - Kärcher 2000 E Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SLO

7. N avodila za nego

Tako negujete in čistite svoj sesalnik.
Opozorilo:
Pred vsakim vzdrževalnim delom na napravi
izvlecite električni kabel iz vtičnice.
Papirna filtrska vrečka
(naročilna št. 6.904-072 - 5 kosov).
Izmenjava polne filtrske vrečke
• Sponko za pritrditev pokrova za zbiralnik spros-
tite in dvignite ohišje motorja.
• Papirno filtrsko vrečko izvlecite z opornikov in jo
pri tem držite le za karton.
• Prav tako, z držanjem za karton, navlecite novo
papirno filtrsko vrečko preko opornikov.
• Prepognite zaščitni karton preko vrečke.
Opozorilo:
Papirno filtrsko vrečko vstavite le v suh zbi-
ralnik za umazanijo.
• Pokrov motorja poveznite spet na zbiralnik za
umazanijo in ga s sponkami zapnite.
118
Gubasti filter
(naročilna št. 6.904-068)
Gubasti filter se očisti in izmenja n sledeči
način:
• Zapah na pokrovu sprostite in dvignite pokrov.
• Gubasti filter izvlecite in ga razprašite s potolčen-
jem.
• Če se umazanija ne loči s filtra, ga umijte pod
tekočo vodo (nato ga pustite , da se posuši).
5.951-556

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: