Download Print this page

Kärcher Puzzi 300 Manual page 44

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Norsk
FOR MILJØET VÅRT
Destruksjon av emballasje
Kast ikke emballasjen etter
utpakking i husholdningsavfallet
men avlever den ved din lokale
miljøstasjon.
Korrekt bruk
• Gassvasker for vegg-til-vegg-
tepper og tekstiler i hjemmet
• Tilsvarende beskrivelser og
sikkerhetsanvisninger oppført i
denne driftsinstruksen.
♦ Enhver bruk som går utover dette
gjelder som ikke formålstjenlig.
For skader som oppstår på grunn
av dette er produsenten ikke
ansvarlig; brukeren bærer
risikoen alene.
Bruk rengjøringsmidler
• Ikke fyll på løsemidler (bensin,
aceton, tynner osv.)!
• Unngå kontakt med øyne og hud
• Vær oppmerksom på
rengjøringsmiddelprodusentens
henvisninger til sikkerhet og
håndtering
Kärcher tilbyr et testet,
individuelt
rengjøringsmiddelprogram.
Din forhandler veileder deg gjerne.
Puzzi 300 / 300 S / 400
BRUKSVEILEDNING
! Ferkvann og rengjøringsmiddel
blandes godt i en ren beholder
! Rengjøringsmiddel i pulverform
helles i vannet og røres godt om
♦ Vær oppmerksom på
rengjøringsmiddelprodusentens
henvisninger til sikkerhet og
håndtering
Det fylles maksimalt 40 l
rengjøringsmiddeloppløsning i
apparatet
Apparatet koples til nettet
♦ Arbeid kun med tørre hender
♦ Tilkoplingsspenningen må stemme
overens med den angitte
spenningen på merkeplata
♦ Rull alltid forlengelseskabelen helt
opp
♦ Kople kun til forlengelseskabler
som er beskyttet mot vannsprut
♦ Forlengelseskabelen må ikke ligge
i vann
Tilkoplet effekt se "Tekniske data"
! Bryter 1 og 2 settes på "0"
! Sett i nettpluggen
Bryter 1 (suge) slås på
Bryter 2 (sprøyte) slås på
For tilkopling av elektrisk
tilleggsutstyr finnes en ekstra
stikkontakt (kun Puzzi 300 S / 400)
44

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kärcher Puzzi 300

This manual is also suitable for:

Puzzi 300 sPuzzi 400