Download Print this page

Uputstvo Za Rukovanje - Kärcher Puzzi 300 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Srpski
ZA NAŠU ŽIVOTNU SREDINU
Odstranjivanje ambalaže
Ambalažu ne bacati u kućno smeće,
nago predati na za to predviđena
stovarišta ili baciti u odgovarajuće
kontejnere.
Namenska upotreba
• Uređaj za vlažno čišćenje tepiha i
ostalih tekstila u domaćinstvu
• shodno opisima i sigurnosnim
napomenama navedenim u ovom
uputstvu za rukovanje.
♦ Svaka upotreba van tih okvira ne
odgovara nameni. Proizvođač ne
snosi odgovornost za štete, koje
pri tome nastanu; korisnik sam
preuzima rizik.
Upotreba sredstava za čišćenje
• Ni u kom slučaju ne sipati
rastvarače (benzin, aceton,
razređivače itd.)!
• Izbegavati dodir sa očima i kožom
• Poštovati sigurnosne i korisničke
napomene proizvođača sredstva
za čišćenje
Kärcher nudi ispitan i
individualan program sredstava
za čišćenje.
Vaš prodavac će Vas rado
posavetovati.
Puzzi 300 / 300 S / 400

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

! U čistoj posudi dobro pomešati
svežu vodu i sredstvo za čišćenje
! Sredstvo za čišćenje u obliku
praška sipati u vodu i pomešati
♦ Poštovati sigurnosne i korisničke
napomene proizvođača sredstva
za čišćenje
U uređaj sipati maksimalno 40 l
rastvora sredstva za čišćenje
Priključivanje uređaja na strujnu
mrežu
♦ Raditi samo suvim rukama
♦ Priključni napon mora biti jednak
naponu koji je naveden na tipskoj
pločici
♦ Produžni kabel odmotati uvek u
potpunosti
♦ Priključivati samo produžne
kablove, koji su otporni na pršteću
vodu
♦ Produžni kabel ne sme ležati u
vodi
Za priključne vrednosti vidi odeljak
"Tehnički podaci"
! Prekidace 1 i 2 postaviti na "0"
! Utaknuti utikač
Uključiti prekidač 1 (usisavanje)
Uključiti prekidač 2 (prskanje)
Za prikljucak dodatnih el. uredaja
predvidena je dodatna uticnica
(samo Puzzi 300 S / 400)
92

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kärcher Puzzi 300

This manual is also suitable for:

Puzzi 300 sPuzzi 400