Download Print this page

Driftsvejledning - Kärcher Puzzi 300 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Dansk
FOR MILJØET
Bortskaffelse af emballagen
Ved udpakning må emballagen ikke
bortskaffes med
husholdningsaffaldet, men skal
afleveres på en genbrugsstation.
Bestemmelsesmæssig
anvendelse
• Vådrensningsmaskine til tæpper
og boligtekstiler
• Iht. de angivne beskrivelser og
sikkerhedsanvisninger i denne
betjeningsvejledning.
♦ Enhver anden brug gælder som
ikke hensigtsmæssig.
Producenten påtager sig intet
ansvar for skader, som er opstået
heraf; det er udelukkende
brugerens ansvar.
Brug af rengøringsmidler
• Påfyld aldrig opløsningsmidler
(benzin, acetone, fortynder etc.)!
• Undgå direkte kontakt med øjne
og hud
• Overhold sikkerheds- og
betjeningshenvisninger fra
producenten
Kärcher tilbyder et testet,
individuelt
rengøringsmiddelprogram.
Deres forhandler vejleder Dem
gerne.
Puzzi 300 / 300 S / 400

DRIFTSVEJLEDNING

! Bland rent vand og
rengøringsmiddel godt i en ren
beholder
! Strø regøringsmidlet i pulverform i
vandet og rør rundt
♦ Overhold sikkerheds- og
betjeningshenvisninger fra
producenten
Der må maksimalt fyldes 40 l
rengøringsmiddelopløsning på
maskinen
Tilslut strøm
♦ Der må kun arbejdes med tørre
hænder
♦ Tilslutningsspændingen skal
stemme overens med den angivne
spænding på mærkepladen
♦ Forlængerkablet skal altid rulles
helt af
♦ Der må kun tilsluttes
sprøjtevandbeskyttet
forlængerkabel
♦ Forlængerkablet må ikke ligge i
vand
For tilslutningsværdier se "Tekniske
data"
! Sæt kontakt 1 og 2 på "0"
! Netstikket isættes
Tænd for kontakt 1 (sugning)
Tænd for kontakt 2 (sprøjtning)
For tilslutning af elektrisk
ekstraudstyr findes der en ekstra
stikdåse (kun Puzzi 300 S / 400)
40

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kärcher Puzzi 300

  Related Content for Kärcher Puzzi 300

This manual is also suitable for:

Puzzi 300 sPuzzi 400