Download Print this page

Kärcher Puzzi 300 Manual page 51

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Svenska
Rengör munstycket
(Puzzi 300 / 300 S)
Skruva loss hattmuttrarna
Rengör munstycket (1) (Puzzi 400)
Puzzi 300 / 300 S / 400
STÖRNINGSANVISNINGAR
Apparaten suger inte upp något
rengöringsmedel
• Rengör silen i vattentanken
• Kontrollera sprayslang
Otillräckligt arbetstryck
• Skruva in ett nytt munstycke och
rikta in det
Sprutpumpen går inte
(endast Puzzi 400)
• Fyll tankarna
! Ta bort täckplattan.
! Vrid runt pumpen med
skruvmejsel några varv.
Obs!:
Stäng av apparaten och skilj från
elnätet.
Sprutstrålen är ensidig
• Rengöring
Otillräckligt vakuum
• Sätt på locket korrekt.
• Ta av locket och kontrollera
flottören
• Byt sugturbinen
Flottören täpper till
insugningsstudsen
• Töm smutsvattenbehållaren
• Använd skumdämpningsmedel
RM 761 (tillbehör) så att
skumbildning förhindras
RENGÖRINGSMEDEL
Rengöring av mattor och
möbelklädslar
RM 760, 10 kg
D,A,GB,I,E,FIN,S,N,DK,
F,NL/B
6.291-388
P
6.290-104
RM 760, 16 Tabs
D,A,CH,GB,F,I,NL,B,
6.290-828
E,P,GR,DK,N,S,FIN,
H,CZ,PL,SL,TR,RS,
SK,SR,HR,BG
RM 760, 200 Tabs
D,GB,A,H,CZ,I,P,E,GR
6.290-500
F,NL/B,FIN,S,N,DK
6.290-529
RM 764, 10 l
D,GB,A,I,E,GR
6.291-386
FIN,S,N,DK,F,NL/B
6.291-387
Skumdämpningsmedel
RM 761,10 x 200 ml
D,A,GB,I,E,GR
6.291-397
FIN,S,DK,F,NL/B
6.291-398
Mattimpregnerare
RM 762, 6 x 1 l
D,A,CH,I,F,NL/B
6.290-001
GB,E,P,GR
6.290-496
FIN,S,N,DK
6.290-497
RM 762, 5 l
D,A,CH,I,F,NL/B
6.290-002
GB,E,P,GR
6.290-494
FIN,S,N,DK
6.290-495
Kvalsterborttagare
RM 765, 10 l
D,A,GB,I,F,NL/B
6.290-442
FIN,S,DK,N,GR,P,E
6.290-451
51

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kärcher Puzzi 300

This manual is also suitable for:

Puzzi 300 sPuzzi 400