Download Print this page

Kärcher Puzzi 300 Manual page 60

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Česky
PRO NAŠE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Likvidace obalu
Obalové materiály nedávejte do
běžného domovního odpadu, ale
uložte je na určené místo nebo do
sběrného střediska.
Použití v souladu s určením
• Zařízení pro mokré čištění
kobercových podlah a bytových
textilií
• Způsob odpovídající popisu a
bezpečnostním pokynům
uvedeným v tomto návodu k
obsluze.
♦ Jakékoli jiné použití než je
uvedeno je v rozporu s určeným
použitím. Za škody vzniklé tímto
způsobem výrobce neodpovídá;
risiko nese uživatel.
Použití čisticího prostředku
• V žádném případě neplňte přístroj
rozpouštědly (benzín, aceton,
ředidla apod.)!
• Zabraňte kontaktu přípravku
s očima a pokožkou
• Dodržujte předpisy výrobce
čisticího prostředku týkající se
bezpečnosti a způsobu použití
Puzzi 300 / 300 S / 400
Firma Kärcher nabízí
vyzkoušenou, individuálně
zaměřenou řadu čisticích
prostředků.
Váš prodejce vám při výběru
ochotně poradí.
NÁVOD K OBSLUZE
! Čistou vodu a čisticí prostředek
dobře promíchejte v čisté nádobě
! Čisticí prostředek v práškové
formě nasypte do vody a
rozmíchejte
♦ Dodržujte předpisy výrobce
čisticího prostředku týkající se
bezpečnosti a způsobu použití
Přístroj naplňte nejvýše 40 l roztoku
čisticího prostředku
Připojte přívod proudu
♦ Pracujte výhradně suchýma
rukama
♦ Napětí sítě musí souhlasit
s napětím uvedeným na typovém
štítku
♦ Prodlužovací kabel vždy zcela
odviňte
♦ Připojujte pouze prodlužovací
kabely se zaručenou ochranou
proti stříkající vodě
♦ Prodlužovací kabel nesmí ležet ve
vodě
Připojovací hodnoty viz
"Technické údaje"
! Spínač 1 a 2 přepněte do
polohy "0"
! Zastrčte síťovou zástrčku
Zapněte spínač 1 (sání)
Zapněte spínač 2 (nastříkávání)
K připojení přídavných elektrických
přístrojů je určena přídavná zásuvka
(jen u Puzzi 300 S / 400)
60

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kärcher Puzzi 300

This manual is also suitable for:

Puzzi 300 sPuzzi 400