Download Print this page

Kärcher Puzzi 300 Manual page 41

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Dansk
Rengøring
Aktiver ventilgreb
(Puzzi 300 / 300 S)
Aktiver ventilgreb (Puzzi 400)
Rengøringsmiddelopløsningen bliver
sprøjtet på og samtidigt suget ind.
Puzzi 300 / 300 S / 400
Arealet, der skal rengøres, køres
over ved at trække i overlappende
baner. Gentages om nødvendigt.
Henvisning:
Hvis vandbeholderen for det
snavsede vand er fuld, afbrydes
indsugningsluften af den mekaniske
svømmerafbryder.
! Sluk for kontakterne Sprøjtning og
Sugning
! Tag dækslet af
! Tag beholderen for snavset
vand (1) ud og tøm den, eller tøm
den via aftapningsslangen (2)
RENGØRINGSMETODER
Normalt snavsede tæpper
• Sprøjt rengøringsopløsningen på
og sug den straks op
• Eftersugning reducerer tørretiden
Stærkt snavsede tæpper
• Sprøjt kun rengøringsopløsning på
• Vent 10-15 min.
• Sug op
Polsterrengøring
• Ved polsterrengøring anvendes
hånddyse (specialtilbehør) i stedet
for gulvdyse
• Også på trapper, ved vægtæpper
eller ved indvendig rengøring af
køretøjer skal det tilhørende
specialtilbehør anvendes
• Ved følsomme stoffer anvendes
mindre mængder
rengøringsmiddel og arealet
sprøjtes med ca. 200 mm afstand.
Derefter suges kun op
Skylning
• Der opnås et bedre resultat, hvis
overfladen, der skal rengøres,
behandles med rent vand endnu
en gang
• Rester fra rengøringsmiddel og
løsnet snavs skylles væk
41

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kärcher Puzzi 300

This manual is also suitable for:

Puzzi 300 sPuzzi 400