Download Print this page

Kärcher Puzzi 300 Manual page 74

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Româneşte
Clătirea
• Pentru a obţine un rezultat mai
bun, suprafaţa respectivă de
curăţat se poate trata încă o dată,
cu apă clară
• Astfel, se vor clăti resturile de
substanţă de curăţat şi murdăria
astfel degajată
Recomandări pentru lucru
• Cu căt covorul este mai sensibil,
cu atât va fi mai mică dozarea
substanţei de curăţat
• Covoarele cu spatele din iută, se
pot micşora la curăţirea umedă iar
culoarea acestora se poate
exsuda
• Covoarele cu perii lungi se vor
peria în prealabil
• Curăţatul cu apă caldă
(până la max. 50°C) este mai
efectiv
• Părţile foarte murdare se vor
stropi în prealabil
• Se va lucra de la lumină către
umbră (de la fereastră către uşă)
• Se va lucra de la suprafaţa curată
către suprafaţa murdară
• După curăţare, covorul se va trata
cu Care Tex RM 762 (accesorii).
• Suprafeţele curăţate se vor folosi
doar după uscarea acestora
• Pentru covoarele ce au fost
spălate cu şampon, se va folosi
substanţa de deşamponare
RM 761 (accesorii).
Puzzi 300 / 300 S / 400
DUPĂ FUNCŢIONARE
Se opreşte
! Lichidul cu substanţa de curăţat,
ce nu a fost consumat, se va
absorbi prin intermmediul
furtunului de aspirare din carcasă
! Pentru aceasta, se va scoate
duza pentru podea şi furtunul de
aspiraţie se va ţine într-un
rezervor cu apă proaspătă. Se
comută comutatorul pentru
aspirare. Lichidul cu substanţa de
curăţat, astfel aspirat se va
colecta în rezervorul pentru apă
murdară
! Se goleşte rezervorul de apă
murdară
! Rezervorul pentru apă proaspătă
se va umple cu 5l de apă curată
! Se conectează tasta pentru
stropire
! Se va acţiona mânerul ventilului şi
aparatul se va clăti pentru
cca. 2 minute.
! Se opreşte aparatul şi se scoate
ştecărul de la reţea.
ÎNGRIJIRE ŞI ÎNTREŢINERE
Contract de întreţinere:
Pentru acest aparat, este posibilă
încheierea unui contract de
întreţinere, cu comerciantul autorizat
Kärcher, responsabil pentru
aceasta.
! Se scoate capacul
Se deşurubează flotorul (1)
Se curăţă sita pentru scame (2)
Se curăţă sita de apă proaspătă (1)
Se curăţă comutatorul flotorului (2)
(numai la Puzzi 400)
74

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kärcher Puzzi 300

This manual is also suitable for:

Puzzi 300 sPuzzi 400